Hojení ran

Hojení ran v domácí péči

Souhrn péči o ránu. V domácí péči se objevují často chronické rány v podobě chronické žilní ulcerace, dekubitů různého typu a rozsahu, diabetické nohy. SUMMARY...

Péče o pacienta s aterosklerózou končetinových tepen v domácí péči

Ischemická choroba dolních končetin je častým projevem aterosklerózy. Stav pacienta s tímto onemocněním je velmi závažný a je potřeba mu věnovat větší pozornost, než...

Chirurgická rána hojící se per secundam

O sekundárním hojení mluvíme tehdy, jestliže rána nebyla chirurgicky uzavřena, nebo se po sutuře z různých příčin (infekce, velký tah, špatná výživa okrajů) rozpadla....

Nekrektomie a autotransplantace jako sou část léčby popálenin

Nekrektomie je operační výkon, kdy dochází k odstranění devitalizované tkáně. Autotransplantace je přiložení vlastní kůže odebrané ze zdravé části těla na postiženou plochu, kde...

Sledování prevalence dekubitů jako indikátoru kvality péče ve Fakultní nemocnici Plzeň

Sledování výskytu dekubitů je významným indikátorem kvality péče o pacienty. Informace o počtu pacientů s dekubity i těch, kteří jsou dekubity ohroženi, jsou východiskem...

Praktické zkušenosti s laserovou terapií při léčbě dekubitů

Autorka příspěvku na uvedené kazuistice popisuje vlastní zkušenosti s ozařováním špatně se hojících ran a trofických defektů. SUMMARY The author of the article presents a...

Kazuistika pacienta s trofickým vředem

Ischemická choroba dolních končetin se projevuje tzv. trofickými změnami. Pro tyto změny je typické mizení ochlupení, narušený růst nehtů, vyšší zranitelnost a snížená hojivá...

Léčba bércového vředu metodou vlhkého hojení ran

Vlhkou terapií léčby ran jsme se začali zabývat ke konci roku 2005. Nejdříve jsme se „prokousávali“ odbornými časopisy, účastnili se odborných seminářů a sbírali...

Pyoderma gangraenosum

V tomto článku se snažíme popsat průběh a léčbu pacienta s diagnózou pyoderma gangraenosum. Pro úspěšnou léčbu je nutná správná diagnóza, průkaz eventuálního asociovaného...

Hojení ran v domácí péči

Převazy v domácí péči jsou stále častějším důvodem návštěvy odborné sestry v domácím prostředí klienta. Kvalitní a zkušená sestra je nenahraditelnou pomocí pro klienta...

Péče o chronickou ránu u onkologické pacientky

U onkologických nemocných bychom měli vést terapii rány i s vědomím, že úspěch může být pouze dočasný. Moderní medicína nám nabízí mnoho prostředků, jak...

Léčba bércových vředů pomocí biostimulačního laseru

Jakoukoli nehojící se ránu nebo vřed lze ošetřovat laserovou terapií. Lasery léčí nejrychleji tím, že zvyšují tvorbu kolagenu, mikrocirkulaci a využívají svých biostimulačních prvků....

Zkušenosti s použitím přípravku dermacynTM Wound Care

Ph neutrální roztok DermacynTM určený k terapii akutních i chronických ran používáme na našem pracovišti od května 2005. Postupně jsme jím nahradili tradiční dezinfekční...

Ošetřování onkologických defektů u lůžka pacienta

DLBsH sv. Josefa je církevní zdravotnicko-sociální zařízení pro péči o nevyléčitelně nemocné, u kterých již selhala veškerá kurativní léčba. Poskytuje léčbu paliativní, jejímž cílem...

Zevní terapie a její specifika

Aplikace léčiva na chorobně postiženou oblast kůže umožňuje působení konkrétního léku v koncentracích, které by byly dosažitelné pouze za podání vysokých dávek léku celkově. Takový...

Negativní faktory ovlivňující hojení ran

Úvodem tohoto článku si dovoluji podotknout, že ústav, ve kterém pracuji, je zdravotnickým zařízením následné péče s výraznou převahou geriatrických pacientů a proto je...

Péče o pacienta s chronickou ránou infikovanou MRSA

Staphylococcus aureus (SA) je bakterie, která se normálně přenáší na kůži či nose zdravých lidí. Stafylokokové bakterie mohou způsobovat různé druhy nemocí včetně kožních...

Zvyšování kvality péče o rány aneb jak jsme to zvládli my

Úspěch kardiovaskulární chirurgie spočívá především v týmové práci - spolupráci chirurgů, anesteziologů, intenzivistů, rentgenologů, kardiologů, instrumentářek a sester u lůžka. Výsledek operace závisí nejen na...

Syndrom diabetické nohy komplexní léčba a multidisciplinární přístup

Syndromem diabetické nohy označujeme postižení tkáně dolních končetin diabetiků distálně od kotníku spojené s neuropatií, angiopatií a různým stupněm infekce. Jedná se o jednu z...

Využití metody vlhkého hojení v ambulanci pro chronické rány

V září 2004 jsme při chirurgickém oddělení jihlavské nemocnice otevřeli nové specializované centrum pro hojení chronických ran. V jejich léčbě jsme vycházeli z nejnovějších...