Hojení ran

Léčba bolesti jako součást hojení rány

Hojení ran se oprávněně stává samostatnou specializací v rámci několika medicínských oborů. Specialisté pro léčbu a hojení ran velmi úzce spolupracují s algeziology a...

Využití nových metod v ambulanci pro hojení ran

Ambulance pro hojení ran v naší nemocnici zahájila svoji činnost na jaře roku 2005. Hlavní náplní této poradny je ošetřování chronických ran a defektů...

Projekt hojení 21

Přibližně 2 % občanů České republiky, tedy každý padesátý, onemocní v průběhu svého života bércovým vředem. S odvoláním na zahraniční studie, je možno soudit,...

Moderní materiály v hojení ran

Rány můžeme nejjednodušeji rozdělit na rány hojící se per primam - okraje rány jsou klidné, přitažené k sobě stehy, svorkami, nebo náplastí a per...

Hojení ran

Tři kazuistiky téže klientky ukazují, jak se osvědčuje léčba pomocí hydroaktivních krycích obvazů. ...

Zkušenosti s hojením ran

Kazuistika - Klientka V. J., 89 let, nastoupila do DD Bystřany koncem roku 2001 s těmito diagnózami: stav po CMP s frustní pravostrannou hemiparézou,...

Kontinuální elektronické sledování výskytu dekubitů

Dekubity - proč sledujeme jejich výskyt? "Proleženina znamená někdy utrpení, někdy příchod komplikací, někdy prodloužené stonání. Při dnešní mentalitě nemocných, ale hlavně v různých prostředích,...