Intenzivní péče

Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s termickým poraněním

V tomto článku je popsána kazuistika pacienta s popáleninami na 65 % povrchu těla. Popáleniny si způsobil při pokusu o sebevraždu. Vzhledem k...

Anatomie oka a nejčastější úrazy očí

V tomto článku je popsána základní anatomie oka a také nejběžnější úrazy jeho jednotlivých částí. Klíčová slova: oko, zrak, poranění oka, první pomoc SUMMARY...

Akutní intoxikace

Souhrn Obsahem sdělení je seznámení s postupy lékařské péče při akutní otravě na oddělení ARIP Šumperské nemocnice. Zabývá se také rozčleněním jednotlivých typů otrav...

Péče o intoxikovaného pacienta na oddělení ARIP

Obsahem článku je popis kompletní ošetřovatelské péče o pacienta s intoxikací na ARIP oddělení Šumperské nemocnice. Autorka se zabývá také rozčleněním jednotlivých typů otrav,...

Akutní intoxikace návykovou látkou

Obsahem článku je kazuistika pacienta přijatého na ARIP oddělení s akutní intoxikací návykovou látkou. Autorka popisuje postup péče od zjištění otravy u pacienta přes...

Péče o pacientku s frontálním poraněním mozku na ARO po vyloučení NCH intervence

S kraniotraumatem se setkáváme v urgentní medicíně stále častěji. Navzdory kvalitě neurochirurgických pracovišť zůstává v režii okresní resuscitační, popř. intenzivní péče přes 70 %...

Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou aneurysma

Aneurysma je výduť, trvalé vyklenutí stěny tepny nebo srdce. Autorka článku popisuje, jak vzniká aneurysma mozkových tepen, jaké jsou jeho příznaky a léčba a...

Kontinuální mimotělní náhrady funkce ledvin v intenzivní péči

Kontinuální očišťovací metody (CRRT) patří v současné době k široce používaným léčebným postupům u kriticky nemocných pacientů. Jedním z předpokladů úspěšně prováděné CRRT je...

Kazuistika pacientky s HELLP syndromem

Tento článek pojednává o HELLP syndromu, který se vyskytuje v těhotenství a může ohrozit na životě matku i plod. Tento syndrom je popisován jako...

Kazuistika pacienta s pracovním úrazem

V článku je popsána kazuistika pacienta, který utrpěl vážný pracovní úraz. V průběhu hospitalizace mu byly amputovány obě dolní končetiny. U takovýchto pacientů je...

Hyperglykémie v intenzivní péči

Kontrola glykémie je jedno z nejdiskutovanějších témat současné intenzívní medicíny. Přestože průlomová Leuvenská studie, která přivedla hyperglykémii v intenzívní péči do centra zájmu, byla...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Pověstný anglický klid je pro Brity zdravotním rizikem

Pověstná flegmatičnost Britů může mít dosti neočekávané dopady na jejich zdraví. "Klidem Angličana" se totiž dá vysvětlit, proč celých 40 procent Britů nezavolá okamžitě...

Účinnost bočních airbagů

Boční a hlavové airbagy výrazně snižují počet úmrtí při vážných dopravních nehodách. Platí to zvláště v případech, kdy dojde ke srážce auta s většími...

Rehabilitace fyzická a psychická u popáleninového traumatu

Hluboké popáleniny stupně IIb a III mají často za následek nepříznivý průběh jizvení se vznikem hlubokých jizevnatých pruhů, omezujících pohyblivost velkých kloubů postižených pacientů,...

Automatický kompresní pás při resuscitaci

Multicentrická americko-kanadská studie se soustředila na to, zda je při kardiopulmonální resuscitaci použití automatického hrudního kompresního pásu lepší než klasická manuální komprese hrudníku. Do...

Operační řešení zlomenin torakolumbální páteře

Poranění páteře představuje asi 3 % všech úrazů a 10 % poranění páteře je spojeno s poraněním míchy. Z celkového počtu zlomenin páteře je...

Cévní vstupy na JIMP

Znalosti a dovednosti sester na JIMP spočívají ve správném zavádění a ošetřování periferních vstupů, ve správném ošetřování krátkodobých centrálních žilních katétrů, ale i ve...

Popáleninový úraz u dětí

Popáleninové trauma je postižení somatopsychické, vyžadující dlouhodobou péči z hlediska ranných ploch i z hlediska ovlivnění trvalých následků - jizevnatých deformací a psychických poruch...

Etické problémy těžkých popálenin při léčení

Ve světě existují nejrozmanitější koncepce léčení a ošetřování nemocných. Staré metody jsou nahrazovány novými, ale základní idea medicíny se nemění: blaho člověka musí vždy...