Interna

Nemelanomové karcinomy kůže

Nemelanomové kožní karcinomy jsou nejběžnějším typem rakoviny kůže v bílé populaci. Nemelanomový karcinom kůže je termín, který je obvykle spojován s bazocelulárním a spinocelulárním...

Akutní koronární syndrom

Označení akutní koronární syndrom je používáno pro ty formy koronární nemoci, jejichž nejčastějším společným patofyziologickým podkladem je trombus nasedající na prasklý plát ve věnčité...

Metabolický syndrom a poškození ledvin u nefrologických nemocných

Metabolický syndrom spojený s obezitou, hypertenzí a inzulínovou rezistencí představuje závažný rizikový faktor pro poškození ledvin. Vedle zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění a komplikací diabetu...

Metabolický syndrom včera, dnes a zítra

Metabolický syndrom představuje zajímavý koncept současné medicíny a je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a diabetes...

Diferenciální diagnostika dušnosti z pohledu pneumologa

Autor dává ve svém článku přehled nejčastěji používaných vyšetření v diferenciální diagnostice chronické dušnosti. Současně navrhuje jejich určitou posloupnost na základě epidemiologie nejčastějších...

Tromboembolismus a antikoagulační terapie, přehled, perspektivy

Žilní tromboembolická nemoc je kvůli své incidenci, morbiditě a mortalitě významným socioekonomickým problémem. Její výskyt však lze snížit využitím účinných profylaktických režimů. Indikace...

Antiagregační léčba v perioperačním období

Současná praxe rutinního vysazování kyseliny acetylsalicylové (ASA) 7–10 dní před chirurgickým zákrokem může být pro některé skupiny pacientů velmi nebezpečná. Po vysazení ASA se...

Inzulínová analoga

Inzulínová analoga přinášejí řadu výhodných vlastností, které usnadňují inzulínovou léčbu u pacientů s diabetem 1. i 2. typu. Umožňují substituční léčbu...

Systémové účinky metforminu

Metformin je dnes považován u diabetiků 2. typu za antidiabetikum první volby, které je vhodné i pro pacienty s prediabetickými poruchami. Kromě významného antidiabetického...

Toxicita nesteroidních antirevmatik a trávicí trakt

NSA-gastropatie a NSA-enteropatie jsou relativně nové klinické jednotky, popsané a všeobecně akceptované až v posledních deseti letech. Jsou významnou příčinou morbidity...

Bolesti zad – bolesti dolního úseku páteře (low back pain) – z pohledu internisty

Bolesti zad jsou klíčovým problémem pracovní neschopnosti na celém světě. Evropská komise ustanovila guideline pro diagnostiku a léčbu akutní a chronické bolesti dolního úseku...

Sociální fobie a její léčba

Sociální fobie je častá, chronická a handicapující porucha, charakterizovaná sociální úzkostí a vyhýbavým chováním. Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti...

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – nový marker kardiovaskulárního rizika

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny (Lp-PLA2) je enzym zúčastňující se procesu aterogeneze se vztahem k nestabilitě ateromového plátu při vaskulárním zánětu a...

Křečové žíly začněte léčit co nejdříve

Všimli jste si, že vám na nohou prosvítají první drobné, rozšířené žilky? Nejprve vám asi budou vadit hlavně z kosmetických důvodů, postupně se to...

Klíště, malý nepřítel

Všechny druhy klíšťat, a je jich na našem území asi jedenáct, se živí krví obratlovců, jako jsou plazi, ptáci a savci. Samozřejmě nepohrdnou ani...

Masivní epistaxe u polymorbidní interní pacientky

Příspěvek shrnuje několik teoretických a praktických poznatků z problematiky akcelerované arteriální hypertenze - hypertenzní krize. Jednou z jejích komplikací může být slizniční krvácení. Na...

Reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění: od příčin k možnostem ovlivnění

Reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění představuje míru rizika vzniku cévní příhody u osoby s léčenou dyslipidémií, arteriální hypertenzí, metabolickým syndromem a dalšími rizikovými faktory. Zvláště...

Diferenciální diagnostika hematurií

Hematurie představuje jeden z nejčastějších abnormálních močových nálezů. Nachází se buď izolovaně, nebo v kombinaci s proteinurií, leukocyturií, bakteriurií či s válci. Makroskopická hematurie...

Idiopatické střevní záněty a biologická léčba

Idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou v posledních dvaceti letech v centru pozornosti výzkumných pracovníků i kliniků. Důvodem není jen neznámý...

Vlastnosti a dávkování aminopenicilinových antibiotik

Aminopeniciliny by stejně jako jiná antibiotika měly být podávány se zřetelem na jejich farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Aminopeniciliny se v lidském těle šíří v...