Interna

Akutní nevarikózní krvácení do horní části trávicího ústrojí

Krvácení do trávicího ústrojí patří stále mezi nejzávažnější akutní stavy v gastroenterologii. Incidence akutního krvácení do horní části GIT je udávána v rozmezí 50-150/100...

Potenciální rozdíly antihypertenzní terapie

Již dlouho se diskutuje, zda nejdůležitějším opatřením v léčbě hypertenze je samotné snížení krevního tlaku a zda výběr antihypertenzívní léčby má zásadnější význam.(1) Klíčová slova metabolické...

Test odhalí nebezpečné množství olova

Ve Spojených státech byl schválen nový test, který umí detekovat nadlimitní množství olova v krvi do tří minut. Test má být používán především u...

Syndrom polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je jednou z nejčastějších endokrinopatií u žen ve fertilním věku, obvykle se uvádí, že v této věkové kategorii je jím...

Osamocenost oidipského vítěze

Pohlédneme-li do současných učebnic vnitřního lékařství, psychiatrie nebo neurologie, najdeme v nich řadu informací o nozologických jednotkách, počínaje symptomatologií, přes etiopatogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku,...

Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (synonymum hepatolentikulární degenerace) je vrozené, geneticky podmíněné onemocnění projevující se kombinací neurologické a interní symptomatologie, která je dána kumulací a toxickým účinkem...

Věk a kardiovaskulární onemocnění u diabetiků

Máte-li diabetes a jste-li ve středních letech, je to jako byste byli o 15 let starší - tedy co se týče kardiovaskulárních onemocnění. K...

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní tumory (NET) jsou heterogenní skupinou nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Neuroendokrinní systém rozdělujeme na difúzní NE systém (DNES), nejvíce zastoupený v gastroenteropankreatické oblasti,...

Choroby jater

Ambulantní lékař, ať již praktik nebo specialista jiného oboru, se běžně setkává u svých nemocných s řadou jaterních chorob, a to chronických i akutních... Klíčová...

Možnosti prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetes mellitus

Prognóza pacienta s recentně diagnostikovaným diabetes mellitus 2. typu byla ještě v minulé dekádě kritická, v průměru se takový pacient dožil 7-8 let od...

Umělé cévy ze zkumavky

Milionům lidí v budoucnu pomohou „náhradní díly“ z laboratoří, které zastoupí jejich poškozené cévy. Řadu z pacientů postižených kardiovaskulárními chorobami by zachránila včasná operace,...

Používání antikoncepčních náplastí zvyšuje riziko krevních sraženin

Ženy, které používají antikoncepční náplasti Ortho Evra, jsou vystaveny dvojnásobnému riziku vzniku krevních sraženin, než při užívání antikoncepční pilulky. K takovým závěrům došel výzkum...

Možnosti a limity dialýzy

První život zachráněný dialýzou je datován rokem 1945, kdy v holandském Kampenu prof. Wiliam Kolff vyléčil z uremického kómatu 67letou pacientku se selháním ledvin... Klíčová...

Endoskopické nálezy při jaterní cirhóze v horním trávicím ústrojí

Jaterní cirhóza patří mezi onemocnění, jež nabývají na významu. Nejenže nemocných s tímto onemocněním přibývá, ale často je postihuje v produktivním věku a činí...

Probiotika a prebiotika – renesance terapeutického principu

Toto sdělení podává přehled klinických aplikací probiotik a prebiotik, zabývá se jejich nežádoucími účinky a perspektivami probiotické terapie. Počet prací tohoto zaměření v posledním...

Nemoci jícnu a žaludku

Nemoci jícnu jsou častější ve středním a vyšším věku. Po zavedení endoskopie do běžné praxe se ukázal větší podíl těchto onemocnění na symptomatologii nemocí...