Kardiologie

Management pacientů s fibrilací síní pohledem praktického kardiologa a internisty

Fibrilace síní postihuje 1-2 % populace, v následujících 50 letech se očekává další nárůst její prevalence, je spojena s vyšší mortalitou. Pacienti s fibrilací...

Nová doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní: evropská guidelines 2010 a americká update 2011

Guidelines pro postup u fibrilace síní byla publikována poprvé v r. 2001, později upravena do velmi podrobné verze v roce 2006. Na nové poznatky...

Epidemiologie fibrilace síní od Framinghamu po dnešek

Fibrilace síní je považována za jednu z epidemií 21. století. Nárůst prevalence této arytmie je bezpochyby multifaktoriální. Protože fibrilace síní byla poprvé popsána v...

Fibrilace síní a cévní mozková příhoda

Fibrilace síní způsobuje zhruba každou druhou kardioembolickou ischemickou cévní mozkovou příhodu a je tak příčinou asi 10 až 15 % všech ischemických cévních mozkových...

Novinky ve strategii antitrombotické léčby

Ztráta koordinované kontraktility srdečních síní při jejich fibrilaci vytváří předpoklad vzniku trombu v levé síni a představuje rizikový faktor vzniku cévní mozkové příhody a...

Novinky v antiarytmické léčbě

Fibrilace síní představuje jednu z nejzávažnějších epidemií kardiovaskulárních onemocnění u pacientů v hospodářsky vyspělých zemích. Dostupná antiarytmická terapie má významné limitace ve formě nedostatečné...

Katetrizační ablace jako kauzální léčba fibrilace síní

Katetrizační ablace se během posledních let stala metodou volby pro pacienty s paroxyzmální či perzistující fibrilací síní, která vede k výrazným obtížím a je...

Robotické systémy v arytmologii -potřebujeme je skutečně?

Katetrizační ablace se jako jedna z forem nefarmakologické léčby stala dominujícím způsobem kurativního ovlivnění řady srdečních arytmií. V rozvinutých kardiocentrech se tato léčba především...

Ablace perzistentní fibrilace síní: ablační strategie a klinický benefit

Ablační strategie používané u perzistentní fibrilace síní jsou složitější než u většiny pacientů s paroxyzmální fibrilací síní. Pokud se ale provede opakovaná ablace pro...

Chirurgická ablace fibrilace síní

Chirurgická léčba fibrilace síní má poměrně dlouhou historii sahající až do počátku 80. let minulého století. Zlomové bylo uvedení maze operace J. Coxem v...

Syndrom neklidných končetin

Syndrom neklidných končetin (RLS) je onemocnění spojené s nutkavými pohyby dolních končetin nebo jiných částí těla, vyvolanými nepříjemnými nebo zvláštními pocity, s prevalencí 5–15...

Příprava pacientů ke kardiochirurgické operaci

Koronarografie je rentgenové zobrazení srdečních cév. Na naše pracoviště přijímáme pacienty k provedení plánované koronarografie. Tito pacienti jsou k nám odesíláni odbornými lékaři ve...

Snížení srdeční frekvence u srdečního selhání -studie SHIFT

Z mnoha přehledových studií je známo, že srdeční frekvence nad 70/min zhoršuje prognózu nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Je řada léků, které srdeční frekvenci snižují,...

Lékaři umějí opravit srdce

Nemoci srdce a cév jsou v České republice nejčastější příčinou úmrtí, týká se to 46 procent mužů a 57 procent žen. V posledních dvaceti...

Průzkum vědomostní úrovně populace v oblasti prevence AKS

Příčinou akutního koronárního syndromu (AKS) je akutní ischemie myokardu, která je v absolutní většině případů způsobená koronární aterosklerózou. SOUHRN: Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou...

Zdravé srdce

První aktivitu srdíčka lze zaznamenat již u třítýdenního zárodku. Od té doby pracuje tento sval bez přestávky a „volných víkendů“ až do konce života...

Předpověď pro srdce

Nic neopakují lékaři tak často, jako varování, abychom přestali kouřit, začali se hýbat, nejedli tučná jídla... Bohužel – varování má i tady svou váhu...

Renovaskulární hypertenze -u kterých pacientů je indikována revaskularizace?

Prevalence aterosklerotické stenózy renální tepny se u starších lidí stále zvyšuje. Pacienti s aterosklerotickou stenózou renální tepny mají významně vyšší kardiovaskulární mortalitu a morbiditu...

Diabetes v ordinaci praktického lékaře

Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2009 se s diabetem léčilo více než 783 000 pacientů, což představovalo téměř o 10 tisíc diabetiků...

Primární aldosteronismus, nejčastější forma sekundární hypertenze

Primární hyperaldosteronismus je charakterizován autonomní nadprodukcí aldosteronu. Vyskytuje se nejčastěji ve dvou formách -aldosteron produkující adenom a bilaterální hyperplazie nadledvin (idiopatický hyperaldosteronismus). Podle současných...