Léčba bolesti

Hodnocení bolesti u seniorů

Bolest je subjektivním prožitkem člověka. Zasahuje negativně celou biopsychosociální osobnost jedince. Vnímání bolesti je ovlivněno řadou fyzických, psychických, duchovních a sociálně-kulturních faktorů a velký...

Hodnocení bolesti u osob s demencí

Stáří neodmyslitelně patří k životu. Jsme na začátku 21. století, podle demografických ukazatelů prvních 50 let bude přibývat osob vyššího věku. Stáří bude stejně...

Léčba bolesti u hospicových klientů

Bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších klinických symptomů nádorového onemocnění. Současná medicína umí zmírnit bolest na snesitelnou míru u všech onkologicky nemocných. Také...

Kazuistika: Komplexní regionální bolestivý syndrom u dospívající dívky

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je termín označující různé bolestivé stavy, které vznikají převážně jako následek úrazu. Vyznačují se klinickými změnami, které přesahují svojí...

Bolest novorozenců a její ovlivnění pomocí nefarmakologických metod

„Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo je popisována ve smyslu takového poškození.“ (Mezinárodní asociace...

Bolest a nemoc nám obecně více přinášejí

Co člověku přináší bolest? Přináší? Přece bere! Bere mu sílu, náladu, omezuje jej v prožívání jeho radostí, aktivitách, nedovolí mu spát, někdy je dokonce...

Spirituální aspekty bolesti

Bolest související se závažným onemocněním zatěžuje člověka zpravidla dlouhodobě či trvale. Promítá se do mezilidských vztahů i do vnitřního světa nemocného. Mnohdy vede k určité...

Bolest v ošetřovatelství

Dnes máme velký výběr léků, které pomáhají zvládat chronickou bolest stejně jako bolest u jiných patologických stavů. Nejprve je však důležité překonat hluboce zakořeněné...

Psychoterapie při léčbě bolesti

Pacienti, kteří trpí chronickými bolestmi, však mají často potíže i v ostatních oblastech - emoční, myšlení (kognitivní) a chování (behaviorální). Emoční složku bolesti charakterizuje vztek,...

Monitorování bolesti u dětí

Bolest postihuje všechny vyšší organismy a má společné aspekty u zvířat i u lidí. Je nepříjemnou smyslovou a emoční zkušeností, která souvisí s akutním...

Monitorování bolesti u neurologických pacientů

Jestliže říkáme, že bolest je čistě subjektivní pocit, jehož sílu nelze změřit ani nijak ověřit, je třeba respektovat člověka, který tvrdí, že ji cítí....

Péče o pacienta s bolestí na chirurgickém oddělení

Bolest je jevem, který leží na pomezí fyziologie a psychologie. Je to ryze subjektivní prožitek a existuje vždy, kdykoli nemocný říká, že ji cítí....

Neuromodulace v léčbě chronické bolesti

Neuromodulace jsou nepoškozující a vratné metody, které mají minimální vedlejší účinky a skutečně léčí, takže nejsou pouze paliativní metodou. Zajišťují nemocným úlevu od bolesti,...

Význam monitorování bolesti

Bolest je příznak, který má informační charakter, sděluje, že se v organismu děje něco špatného a nepřípadného. Má tedy také význam signální. Sestry provádějí záznam...