Lékařské zpravodajství

Operace je i zraněním

Plánované a akutní chirurgické zákroky je nutno vnímat také jako zranění. Nevyhnutelně vzniklá krvácející pooperační rána se bude lépe či hůře hojit v závislosti...

Epilepsie

Epilepsie, známá také pod starým názvem „padoucnice“, je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru. Způsobeny jsou abnormální elektrickou aktivitou v...

Trendy v inzulinové léčbě

Se zvyšujícím se počtem diabetiků přibývá v naší populaci i počet nemocných cukrovkou, kteří potřebují léčbu inzulinem. Kdy je léčba inzulinem nezbytně nutná a...

Biologická léčba je šance

„Biologické léky dokážou projevy revmatoidní artritidy maximálně zklidnit, ale nejsou zatím schopny ji vyléčit,“ říká doc. MUDr. Marta Olejárová, CSc., z pražského Revmatologického ústavu,...

Povinnosti ve zdravotním pojištění

Ze zákona jsou občané s trvalým pobytem na území ČR zdravotně pojištěni. Máte právo na výběr zdravotní pojišťovny, na výběr lékaře, na zdravotní péči...

Jak je to se zdravotní péčí v zemích EU

V členských zemích Evropské unie máme stejná práva jako domácí občané. Mimo jiné to znamená, že máme nárok na stejnou zdravotní péči a za...

Dětské a sezonní pylové alergie

Sezona pylových alergií je v Česku poměrně dlouhá, a i když právě nekvetou ty „nejdrsnější“ alergeny, stále se někteří z nás musí před něčím...

Měním zdravotní pojišťovnu, na co si dát pozor?

Roste počet občanů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a současně podnikají. Při změně zdravotní pojišťovny musí ohlásit změnu nejen zaměstnavateli, ale současně ji musí...

Co byste měli vědět o ledvinách

Některou z chronických nemocí ledvin trpí každý desátý obyvatel ČR. U každého tisícího pak onemocnění přejde do stadia, kdy selžou, a nemocný je odkázán...

Stárnutí kůže u s eniorů

S postupujícím věkem se u člověka snižuje tvorba a výměna buněk, vrstvy kůže se ztenčují. V buňkách ubývá vody, vazivová a elastická vlákna ztrácejí...

Riziko náhlé smrti u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií

Hypertrofická kardiomyopatie je nejčastější příčinou náhlé smrti mladých sportovců. U každého s potvrzenou diagnózou tohoto onemocnění je nutné provést rizikovou stratifikaci náhlé smrti. Hlavními...

Interpretace mikrobiologického výsledku

Mikrobiologické vyšetření zahrnuje širokou škálu metod. Cílem je obvykle stanovit etiologickou diagnózu infekce, případně kontrolovat výsledek léčby. K tomu, aby výsledek odpověděl na položenou...

Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR

Od ledna 2009 přejde dosavadní oportunní screening karcinomu děložního hrdla v ČR na organizovanou formu a přijme mezinárodně zavedená pravidla kontroly kvality. Česká republika...

Eltrombopag v léčbě idiopatické trombocytopenické purpury

Nová studie fáze III prokázala účinnost agonisty receptoru pro trombopoetin v léčbě idiopatické trombocytopenické purpury (ITP). V etiopatogenezi ITP je klíčový nedostatek trombopoetinu, avšak...

Pozdní následky po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětském věku

Transplantace kmenových buněk krvetvorby (haematopoetic stem cell transplantation, HSCT) je léčebnou možností u řady maligních i nemaligních onemocnění. Dětských pacientů, kteří dlouhodobě přežívající po...

Schizofrenie a bipolární porucha mají podobnou dědičnost

Rozsáhlá švédská studie zjistila, že schizofrenie a bipolární afektivní porucha mají podobnou genetiku. Autoři analyzovali údaje o více než 9 miliónech osob z více...

Diabetes mellitus 1. typu a celiakie mají podobnou genetiku

Genetikové z britské Cambridge zjistili, že patogeneze diabetes mellitus 1. typu (DM1) a celiakie se účastní stejné geny. K analýze použili vzorky více než...

Chlopenní vady u žen

Trend stoupajícího výskytu degenerativních chlopenních vad se týká nejen mužského,ale i ženského pohlaví a souvisí se zvyšujícím se věkem populace. Kompenzační mechanismy tlakového nebo...

Foramen ovale patens jako příčina paradoxní embolie

Němečtí odborníci zjistili, že otevřené foramen ovale je častou příčinou kryptogenní mozkové příhody ve všech věkových skupinách. Do studie bylo prospektivně zařazeno 503 nemocných...