Monitor Postgraduální medicíny

Androgenní deprivace a radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Australští onkologové zjišťovali, do jaké míry ovlivní přidání neoadjuvantní terapie deprivací androgenů (NADT) k radioterapii léčbu lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Do své deset let...

Pioglitazon v prevenci diabetu 2. typu

Studie ACT NOW sice prokázala, že pioglitazon snižuje pravděpodobnost přechodu poruchy glukózové tolerance do diabetu 2. typu, ale za relativně vysokou cenu: významný nárůst...

Telefonování mobilem a metabolismus glukózy v mozku

Američtí autoři zjistili, že telefonování mobilem zvyšuje metabolismus glukózy v oblastech mozku přilehlých k používanému uchu. Studie se zúčastnilo 47 zdravých dobrovolníků. Podstoupili pozitronovou emisní...

Mikroorganismy v prostředí a dětské astma

Mezinárodní studie GABRIELA Transregio 22 potvrdila, že děti žijící na statku od nejútlejšího dětství, které jsou v kontaktu se zvířaty, mají nižší výskyt astmatu. Autoři...

Bilirubin a riziko respiračních chorob a smrti

Výsledky londýnských odborníků podporují teorii, že vyšší sérové koncentrace bilirubinu mohou souviset s delším přežitím. Autoři zpracovali údaje o více než půl miliónu lidí...

Pomáhají parametry obezity zhodnotit kardiovaskulární riziko?

Rozsáhlá britská studie přichází se zajímavými závěry: hodnocení body mass indexu (BMI), obvodu pasu a poměru obvodu pasu a boků u nemocných nezlepšuje predikci...

Exemestan v léčbě karcinomu prsu

Výsledky rozsáhlé studie TEAM naznačují, že aromatázový inhibitor exemestan je možno použít v léčbě postmenopauzálního karcinomu prsu i bez předchozího podávání tamoxifenu. Studie TEAM...

Eplerenon v léčbě srdečního selhání

Eplerenon (Inspra®, Pfizer) je antagonista aldosteronu podobný spironolaktonu. Má se za to, že má vyšší specificitu pro mineralokortikoidní receptor a zatím byl určen jen...

Aliskiren s amlodipinem: ideální iniciační léčba arteriální hypertenze?

Výsledky mezinárodní studie naznačují, že kombinace inhibitor reninu aliskirenu (Rasilez®) a amlodipinu je vhodná počáteční léčba arteriální hypertenze. Studie se zúčastnilo 146 center z...

Apixaban v léčbě fibrilace síní

Apixaban je nový perorální inhibitor faktoru Xa. Studie AVERROES nyní prokázala, že léčba apixabanem u nemocných s chronickou fibrilací síní účinně snižuje riziko cévní...

Vitamín D v léčbě tuberkulózy

Tuberkulóza se v době před antibiotiky léčila vitamínem D, který má antimykobakteriální efekt in vitro. Britsko-švýcarský tým autorů nyní prokázal, že suplementace vitamínem D...

Pasivní kouření zabíjí na celém světě

Autoři rozsáhlé švédské studie spočítali, že pasivní kouření má za následek obrovské počty úmrtí ve všech zemích světa. Do analýzy zahrnuli údaje ze 192...

Plasmatický beta-amyloid a kognitivní funkce

Snížené sérové koncentrace plasmatického beta-amyloidu 42/40 jsou spojeny se zhoršováním kognitivních funkcí u seniorů. K tomuto závěru dospěla americká studie, která po devět let...

Nová vakcína proti HPV u mužů

Čtyřvalentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV) 6, 11, 16 a 18 účinně chrání mladé muže proti onemocněním vyvolaným HPV. K tomuto závěru dospěla randomizovaná mezinárodní...

Eltrombopag v léčbě imunitní trombopenie

Perorální agonista trombopoetinového receptoru, eltrombopag, představuje účinnou léčbu chronické imunitní trombopenie. Tento závěr vyplývá z výsledků mezinárodní studie RAISE, půlroční randomizované studie fáze 3. Studie...

Dieta v léčbě hyperaktivních dětí

Podle některých teorií se na vzniku dětské hyperaktivity (ADHD – Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) podílí nesprávné složení potravy. Studie INCA (Impact of Nutrition on Children...

Aspirin snižuje úmrtnost na několik druhů nádorů

Britská metaanalýza osmi randomizovaných studií, které celkem zahrnuly přes 25 a půl tisíce lidí, prokázala preventivní účinnost aspirinu proti maligním onemocněním. Autoři analyzovali studie,...

Švédská studie: efekt spánku na krásu

Neurovědci ze švédského Karolinska institutu a jejich kolegové z amsterdamské Akademie věd a umění prokázali, že lidé se spánkovou deprivací se ostatním jeví jako...

Apixaban v tromboprofylaxi po náhradě kyčelního kloubu

O moderních perorálních antikoagulanciích bez nutnosti monitoringu INR ještě asi hodně uslyšíme. Výsledky studie ADVANCE-3 nyní dopadly velmi dobře pro apixaban, specifický inhibitor faktoru...

Rivaroxaban v léčbě hluboké žilní trombózy

Nová perorální antikoagulancia se předhánějí v kladných výsledcích klinických studií. Další z nich je studie EINSTEIN, jíž se zúčastnilo 3449 nemocných s hlubokou žilní...