Monitor Postgraduální medicíny

Číňané se zřejmě ukouří k smrti

Čínští autoři z nemocnice Fu Wai v Pekingu publikují alarmující údaje. Z výsledků jejich studie vyplynulo, že v roce 2005 zemřelo v Číně na...

In vitro fertilizace starším ženám pomůže jen někdy

Harvardší autoři hodnotili, jak je jejich centrum in vitro fertilizace (IVF) úspěšné, co se týče dosažených porodů živého dítěte. Zpracovali data o 6164 pacientkách, které...

Melanokortiny určují krevní tlak

Britsko-francouzská studie ukazuje, že se na regulaci krevního tlaku podílí i melanokortinergní signální cesta. Melanokortiny jsou pituitární peptidové hormony odvozené od proopiomelanokortinu, mezi něž...

Polymorfismus genu pro cytochrom P450 2C19 a prognóza po infarktu myokardu

Antiagregační terapie je důležitou součástí léčby nemocných s akutními koronárními syndromy. Část z nich je však na některá antiagregancia rezistentní. Francouzská studie prokázala, že varianta...

V těhotenství raději kávu nepít vůbec

Britská prospektivní studie zjistila, že konzumace kofeinu během celého těhotenství je spojena se zvýšeným rizikem růstové retardace plodu. Autoři do studie zařadili 2635 nerizikových...

Amlodipin je v kombinaci s benazeprilem lepší než hydrochlorothiazid

Podle rozsáhlé americké studie je v léčbě rizikových hypertoniků vhodnější kombinace inhibitoru angiotenzinkonvertujícího enzymu benazeprilu s kalciovým blokátorem amlodipinem než s diuretikem hydrochlorothiazidem. Randomizované dvojitě...

Lokální radioterapie a endokrinní léčba v terapii karcinomu prostaty

Vynikající výsledky norské studie určují nový standard v léčbě lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Je jím kombinace lokální radioterapie a endokrinní léčby následované kastrací při...

Screening na okultní krvácení v Británii zachrání 2500 lidí ročně

Zdá se, že jsme oproti Británii napřed – zatímco u nás je hemokult již standardním preventivním vyšetřením hrazeným pojišťovnou, v Británii teprve testují, jestli...

Dicer, Drosha a prognóza karcinomu ovaria

Enzymy Dicer a Drosha se účastní poměrně nedávno objeveného procesu RNA interference, což je biologická reakce na přítomnost dvoušroubovicové RNA. Američtí vědci nyní objevili,...

Agonista melatoninu v léčbě spánkového posunu

Velkým americkým hitem je melatonin, přírodní hormon určující cirkadiánní rytmus. Melatonin má i řadu jiných účinků zprostředkovaných melatoninovými receptory a silné antioxidační účinky, které...

Mechanická perfúze štěpu ledviny zlepšuje výsledky transplantace

Mezinárodní studie organizovaná z Nizozemska prokázala, že mechanická perfúze štěpu ledviny chladným konzervačním roztokem je lepší než standardní uchování do doby transplantace. Autoři sledovali výsledky...

Rybí olej snižuje kardiovaskulární mortalitu

Americká metaanalýza, která zahrnula 12 studií s téměř 33 tisíci nemocných, prokázala účinnost rybího oleje na snížení kardiovaskulární mortality. Zřejmě tomu však nebylo v...

Falešný poplach při podezření na srdeční infarkt je častý

Američtí kardiologové zjistili, že jedna z deseti akutních koronarografií pro suspektní infarkt myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) má negativní nález. Do studie bylo...