Nefrologie

Specificita péče o nemocné s renálním postižením v těhotenství

Touha stát se biologickou matkou se nevyhýbá ani ženám s onemocněním ledvin. V současné době medicína může i těmto pacientkám pomoci donosit zdravé dítě....

Klinické zkušenosti s peritoneálními dialyzačními roztoky druhé generace

Peritoneální dialýza je plnohodnotná metoda náhrady funkce ledvin. Základním předpokladem pro dlouhodobé provádění peritoneální dialýzy je udržení anatomické a funkční integrity peritonea jako dialyzační...

Transplantace ledviny od žijících dárců

Transplantace ledviny je nejúspěšnější metodou léčby nezvratného selhání ledvin. Vzhledem k omezené dostupnosti orgánům k transplantacím od zemřelých dárců se smrtí mozku a lepším...

Editorial

Vážené kolegyně, milí kolegové, nefrologie je velmi dynamický obor a od vydání posledního Focusu Postgraduální medicíny v roce 2006 zaměřeného na tuto problematiku se...

Vyšetřování glomerulární filtrace u starších osob

Vyšetřování filtrační funkce ledvin je nezbytné nejen pro odhalení a přesnou klasifikaci chronických onemocnění ledvin, ale také pro posouzení s nimi spojeného kardiovaskulárního rizika....

Nový trend léčby VUR u dětí

Souhrn Vezikoureterální reflux je vrozená vada močového ústrojí, která se projevuje zpětným tokem moče insuficientním vezikoureterálním ústím zpět do močovodu, u těžších stupňů až...

Léčba kriticky nemocných pomocí eliminačních metod

Souhrn Eliminační metody nahrazují funkci ledvin, laicky řečeno odstraňují z organismu to, co člověk nedokáže odstranit sám. Pro očištění krve od zplodin nabízí dnešní...

Kazuistika pacienta po transplantaci ledviny

Souhrn Příspěvek je zaměřen na ošetřovatelské standardy a pooperační péči v prvních 72 hodinách u pacienta po transplantaci ledviny. SUMMARY The article describes nursing standards...

Edukace pacienta po transplantaci ledviny

Pod pojmem edukace se skrývá výchova, vzdělávací proces, předávání informací pacientovi, výuka nových návyků. Poučený pacient/klient má mnohem lepší předpoklady uzdravit se, získat soběstačnost,...

Epidurální analgezie v urologii

Souhrn Epidurální analgezie se stala častou a důležitou součástí moderní medicíny v léčbě pooperační bolesti a tím zlepšení následné péče o nemocného v pooperačním...

Laserová fotoselektivní vaporizace – minimálně invazivní operace pro benigní hyperplazii prostaty

Fotoselektivní laserová vaporizace prostaty je účinnou operační léčbou benigní hyperplazie prostaty s nižším výskytem komplikací, zejména pak peroperačního a pooperačního krvácení. Díky tomu je...

Inkontinence není neřešitelný problém!

Samovolný únik moči může postihovat děti, muže i ženy, a to v jakémkoli věku. Mohlo by se zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně...

Intermitentní katetrizace jako součást léčby dysfunkcí močového měchýře

Někteří lidé nemohou volně kontrolovat močení. Daná situace může být dočasná nebo se může jednat o permanentní stav vyžadující katetrizaci. S profesionálním vedením, vlastním...

Transplantace kadaverózní ledviny

Autorky v článku a kazuistice informují o transplantaci kadaverózní ledviny a průběhu hospitalizace u nekomplikovaného pacienta na klinice nefrologie transplantačního centra IKEM Praha. SUMMARY The authors...

Akutní selhání transplantované ledviny

V článku pojednáváme o případu pacientky, u které došlo 28 let po transplantaci ledviny během několika dní k selhání funkce transplantované ledviny. SUMMARY The article...

Ošetřovatelská péče o pacienty při akutních komplikacích během dialýzy

V průběhu hemodialýzy se můžeme setkat s výskytem nejrůznějších komplikací. Příčiny akutních komplikací jsou různé, někdy společné, někdy se nedají jednoznačně oddělit od obtíží,...

Aplikace Kingové modelu u hemodialyzovaných pacientů

Model Imogene Kingové je orientovaný na humánní a komplexní ošetřovatelskou péči a je vhodný při ošetřování hemodialyzovaných pacientů. Pro pacienta představuje dialyzační léčba jediný...

Vliv nemocí CNS na spánek i bdělost

Většina nemocí centrálního nervového systému ovlivňuje spánek buď přímo svými symptomy, anebo nepřímo, sekundární neurotizací nemocného. Problémem je i to, že naopak nedostatek spánku...

Absces mozku – kazuistika

Absces mozku je vzácné onemocnění, ročně onemocní 2-3 lidé na milion obyvatel, mortalita je 15-25 procent. Původcem mozkového abscesu jsou pyogenní bakterie (streptokoky, gramnegativní...

Ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickými komplikacemi diabetu

Poškození nervového systému je u cukrovky velmi časté, a to proto, že funkce NS má úzký vztah k metabolismu cukrů (pro neuron je glukóza...