Neurologie

Psychosociální atributy diagnózy sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění CNS nejasné etiopatogeneze, vyvolané virovou infekcí u geneticky predisponovaných jedinců. Onemocnění patří k nejzávažnějším problémům současné...

Demence – vývojová stadia a doporučení

Syndrom demence (méně správně dementní syndrom) se skládá z poruch paměti, úsudku, schopnosti učení, počítání, řeči, orientace a myšlení. Zhoršení kognitivních funkcí bývá provázeno...

Vaskulární demence

Ve vyšším věku se vyskytuje poměrně široké spektrum různých duševních poruch. V etiologii těchto poruch výrazně roste podíl organických faktorů. Organické duševní poruchy, a...

Sonda do historie psychiatrického opatrovnictví

Dnes společensky respektované povolání zdravotní sestry se vyvíjelo v závislosti na úrovni poznání, vzniku a rozvoji institucí a rozvoji společnosti. Postavení zdravotních sester záviselo...

Ošetřování pacienta s polymorfní závislostí

Závislost sama o sobě nese velké množství seskupených znaků, proto se nazývá syndromem závislosti. Samostatnou skupinou je tzv. polymorfní závislost, která je typická užíváním...

Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení

Na akutní psychiatrické oddělení jsou přijímáni pacienti s akutní psychiatrickou poruchou. Tou je například stav, kdy pacient není schopen rozpoznat adekvátně realitu, v níž...

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě

Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění třetí místo v úmrtnosti a první místo v invaliditě. Vzhledem k vysokému stupni invalidity a časté incidenci...

Léčba roztroušené sklerózy – současnost a trendy do budoucna

Roztroušená skleróza představuje autoimunitní onemocnění mladých osob s postižením centrálního nervového systému. V současné době je již k dispozici řada preparátů, které mohou významně...

Ošetřovatelská péče o pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) patří do skupiny neurologických chorob nazývaných onemocnění motorického neuronu (1). Jde o progredující onemocnění vedoucí k smrti, s potřebou dlouhodobé...

Nejznámější z encefalitid je klíšťová

Encefalitida je zánět mozku, nejčastěji virového původu. Klíšťová encefalitida je velmi nebezpečné onemocnění, které může v těžkých případech končit i smrtí nemocného. ...

Sekundární bolesti hlavy v dětském věku

Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem onemocnění intrakraniálních nebo extrakraniálních struktur, případně i celého organismu; jsou tedy, na rozdíl od primárních bolestí hlavy, vyvolány známou...

Bolesti hlavy v primární péči

Bolesti hlavy zahrnují celou škálu stavů, od samolimitujících až po stavy vyžadující náročná specializovaná vyšetření a péči. V přístupu k bolestem hlavy hraje roli...

Jak na bolest hlavy

Oproti obecně oblíbenému omylu bolest hlavy neznamená automaticky migrénu a migréna nejsou jen bolesti hlavy. Ty mohou být i příznakem pouhé únavy, stresu nebo...

Epilepsie

Epilepsie, známá také pod starým názvem „padoucnice“, je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru. Způsobeny jsou abnormální elektrickou aktivitou v...

Bazální stimulace v péči o klienta ve stavu apalického syndromu

Následující řádky vystihují náhle vzniklou životní situaci muže ve věku 41 let, který se při zkušebním ponoru freedivingu nevynořil a byl v hloubce 4...

Poznejte demenci správně a včas

„Alzheimerova nemoc je hrozba přehlížená laiky, příbuznými, praktickými lékaři a dokonce i specialisty,“ říká doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph. D. z FN Královské Vinohrady...

Sundejte mě z toho kolotoče

Rozhodli jsme se čas od času otisknout příběh některého z vás. Hned napoprvé jde o příběh výjimečný, napsala ho totiž žena, která bojuje s...

Parkinsonova nemoc

Chronické neurologické onemocnění, které známe pod názvem Parkinsonova nemoc, se vyskytuje poměrně často, v České republice připadá přibližně jeden nemocný na 1000 obyvatel. Nejčastěji...

Musíme se bát o svou paměť?

V současnosti žije v České republice asi 1,5 milionu lidí starších pětašedesáti let, což představuje přibližně 15 % celkové populace. Zhruba sto tisíc z...

Klíště, malý nepřítel

Všechny druhy klíšťat, a je jich na našem území asi jedenáct, se živí krví obratlovců, jako jsou plazi, ptáci a savci. Samozřejmě nepohrdnou ani...