Neurologie

Počátky péče o duševně nemocné v ČR

Státem organizovaná péče v Čechách započala v rámci reforem Josefa II. dříve než v jiných částech mocnářství. Její úroveň se nám dnes může jevit...

Stručně o demenci

V následujícím příspěvku se autorka věnuje duševní poruše známé jako demence. Článek zprostředkovává čtenářům komplexní informace o této problematice, se kterou se zdravotničtí pracovníci...

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc postihuje hlavně psychickou stránku osobnosti. Takto nemocný člověk je postupem času zcela závislý na pomoci druhé osoby a péče o něj je...

Epilepsie a epileptické záchvaty

Epilepsie je chronické postižení mozkové tkáně, které se projevuje opakovanými záchvaty různého charakteru. Dochází ke změnám v oblasti prožívání, uvažovaní a chování, motorických projevů,...

Roztroušená skleróza a novinky v její léčbě

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (mozek, mícha). I když je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se dá...

Význam edukace rodinných příslušníků duševně nemocné pacientky

Autorka se ve svém článku zamýšlí nad významem získávání informací od rodiny duševně nemocné pacientky a poskytováním informací rodině o duševní poruše. Článek demonstruje...

Ošetřovatelský proces u klienta s disociativním chováním

Disociace vede k narušení funkcí vědomí a dočasnému vyloučení zátěžové situace z vědomí. Využívá obranné psychické reakce v důsledku traumatického stresu. Psychický komplex pocitů,...

Hyperkinetická porucha v klinické praxi dětského neurologa

Hyperkinetická porucha (HKP) či ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se řadí mezi neurovývojové poruchy. Postihuje děti všech věkových kategorií a ve 40–60 % přetrvává...

Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

Roztroušená skleróza mozkomíšní je autoimunitní, zánětlivé, neurodegenerativní onemocnění s chronickým průběhem. Nemocného většinou doprovází od dětství nebo rané adolescence celým produktivním obdobím života. Souhrn Pokroky v...

Klinické projevy a specifika léčby epileptických záchvatů v dětství a adolescenci

Epilepsie jsou vážným chronickým onemocněním mozku s nejvyšším výskytem v dětství a mládí. Až sedmdesát procent lidí, kteří trpí epilepsií v dospělosti, jí onemocní...

Nalezen gen pro mrtvici

Američtí odborníci nalezli gen, který zvyšuje riziko cévní mozkové příhody (CMP). Provedli celogenomovou analýzu téměř 20 000 osob, u kterých během 11 let došlo...

Neuralgie trigeminu

Bolesti a vývoj léčby neuralgie trigeminu může spolu s pocitem, že je závislý na lécích a limitován onemocněním, dohnat nemocného na pokraj sebevraždy. Proto...

Elektromyografie – EMG

Elektromyografie patří mezi elektrofyziologické pomocné vyšetřovací techniky, které napomáhají hodnocení funkčního stavu periferního nervového systému, svalů a nervo-svalového přenosu. Metoda není přínosná u centrálních...

Roztroušená skleróza v ošetřovatelském procesu

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrální nervové soustavy charakterizované demyelinizací. První část příspěvku zachycuje definici, příznaky, průběh onemocnění, diagnózu a léčbu. Druhou část tvoří...

Pacienti s „Parkinsonem“ vyžadují individuální péči

Téměř dvacet let pracujeme na lůžkovém oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které slouží pacientům z celé republiky k diagnostice...

Péče o pacienta na dlouhodobé UPV a v domácí péči

Prostřednictvím článku autorky seznamují čtenáře s podstatou umělé plicní ventilace a s jejím užitím, včetně domácí péče. Současně přinášejí zajímavou kazuistiku, v níž je...

Epilepsie u dětí

Epilepsie je stará jako lidstvo samo. Trpěli jí i mnohé známé osobnosti, jako například římský císař Gaius Julius Caesar (100 př. n. l. -...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Léčba koincidenčních typů bolesti

"První zmínky o migréně se v dokumentaci předchozího PL objevují od 15. roku věku pacientky, kdy je popisováno, že je záchvatovitého charakteru, s doprovodem...

Kvalita života osob po kraniocerebrálním poranění či poškození mozku

Poranění mozku představují v současné době významný problém nejenom pro stoupající četnost, ale především pro svou medicínskou a ekonomickou závažnost. Úrazy CNS se vyskytují...