Neurologie

Poruchy periferních nervů. Mononeuropatie

Z buněk předních rohů míšních vycházejí motorické eferentní neurity, z pseudounipolárních buněk spinálních ganglií aferentní dendrity. Morfologicky jsou nerozlišitelné, a proto pro ně používáme...

Zásady farmakoterapie epilepsie u dospělých

Farmakoterapie je nejčastější léčbou epilepsie. Počet antiepileptik neustále narůstá. Nová antiepileptika zatím nepřinesla významný rozdíl v účinnosti, ale jsou lépe tolerována, mají příznivější profil...

Příčiny farmakorezistentní epilepsie u dětí

Farmakorezistentní (refrakterní) epilepsie, jež vzdoruje léčbě antiepileptiky, postihuje bez ohledu na věk 20-30 % nemocných... Klíčová slova farmakorezistentní epilepsie • příčiny • vývojová prognóza Farmakorezistentní (refrakterní) epilepsie,...

Chirurgická léčba epilepsie u dětí a dospělých

Chirurgická léčba epilepsie, která prožívá v posledních dvou desetiletích obrovský vývoj, není metodou novou. V určitých sinusoidách ji provází období více či méně aktivní...

Stimulace nervus vagus u pacientů s refrakterní epilepsií

Epilepsií je postiženo 0,5-1 % populace. Asi 70-75 % pacientů s epilepsií lze uspokojivě kompenzovat farmakologicky. I přes významné pokroky ve farmakoterapii však zůstává...

Vakcína proti Alzheimerově chorobě je testována ve Vídni

Nová vakcína dokázala během předklinických testování redukovat nánosy amyloidových fragmentů nejméně o dvě třetiny. Beta-amyloidy jsou pouze jedním typem z velkého množství proteinů, přítomných...

Sociální důsledky CMP pro nemocného a jeho rodinu

Cévní mozkové příhody jsou medicínsky i společensky závažná onemocnění - ve vyspělých zemích patří spolu s chorobami kardiovaskulárními a nádorovými k nejčastějším příčinám úmrtnosti. Pokud...

Čelenky mají pomoci ochrnutým pacientům při komunikaci

Japonští vědci vyvinuli speciální čelenku, která může sloužit těžce ochrnutým pacientům ke komunikaci. Za pomoci tohoto přístroje může pacient komunikovat pomocí krátkých odpovědí „ano“...

Řešení pooperační obstipace

U pacientů po operacích a u některých dlouhodobě nemocných je nutné zahájením včasné pasivní i aktivní rehabilitace zabránit nepravidelnému vyprazdňování. Pacienti by měli jíst...

Ošetřovatelský proces u pacienta se SAK

Kazuistika: Na naše oddělení byl 78letý J. N. přijat 7. 12. 2004. Pacienta přivezla RZS pro podezření na CMP. Objektivně u něj bylo možné...

Elektrofyziologický přístroj a jeho využití

Elektrofyziologický přístroj VIKING používáme na našem oddělení od ledna 2004. Přístroj umožňuje vyšetřovat EP, EMG a EEG. V současné době je nejvíce využíván pro...

Apalický syndrom jako ošetřovatelský problém

Apalický syndrom je definován jako přechodný stav v důsledku traumatického i netraumatického poškození mozku (krvácení, ischemie, otravy). Tento stav prochází specifickými stadii, přičemž úprava funkcí...

Při rehabilitaci nemůže být pacient pasivní

Rehabilitace je obor, který se snaží maximální možnou měrou o integraci pacienta zpět do společnosti. Podílí se na léčbě nemocného již v akutním stadiu...

Ergoterapie u pacientů po CMP

Kazuistika: Pacient XY, narozen 1974, byl přijat 28. 6. 2004 na Oddělení léčebné rehabilitace v Plzni pro ischemický iktus v povodí pravé ACI s...

Nemoc ochromující mozek zatím vědcům vzdoruje

S obavami přemýšlejí státní ekonomové ve světě o Alzheimerově chorobě. Celosvětové náklady spojené s péčí o tyto pacienty se odhadují na 156 miliard dolarů... ...