Onkologie

využití systému DRG v ekonomických analýzách

Užití klasifikačního systému DRG (Diagnosis-Related Groups) pro stanovení úhrad za hospitalizační péči se stále rozšiřuje, perspektivně bude zřejmě využíván i pro úhrady v oblasti...

Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme

Hodnocení nákladové efektivity je společně s analýzou minimalizace nákladů, analýzou nákladové užitečnosti a analýzou nákladové prospěšnosti jedním ze základních nástrojů farmakoekonomiky. Vyčísluje náklady dvou...

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice

Program screeningu kolorektálního karcinomu prokazatelně snižuje mortalitu i incidenci tohoto nádorového onemocnění, které představuje jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů české populace. Důležitou součástí hodnocení...

Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR

Práce shrnuje hlavní metodické principy hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivnosti (CEA) současné cílené terapie zhoubných nádorů. Rozbor metodiky dokládá především význam dat z...

Nákladová efektivita v chirurgické onkologii

Problematika porovnání nákladů a výsledků zdravotnické péče porovnává totiž množství práce a zdrojů vyjádřené formou peněz na zlepšení kvality života. Nákladová analýza se liší...

Karcinom ledviny v roce 2011

Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Standardem chirurgického řešení se stala v indikovaných případech parciální resekce ledviny a/nebo laparoskopická operace. Léčba pokročilých a...

Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění. Jedná se o chemosenzitivní onemocnění, u kterého chemoterapie výrazně prodlužuje přežívání pacientek. Antracykliny patří k nejúčinnějším cytostatikům v...

Kardiotoxicita protinádorové léčby

Protinádorová léčba zaznamenala v posledním období významné úspěchy. Rozvoj nových léčebných metod v oblasti chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby výrazně prodloužil přežívání onkologických nemocných....

Jihočeské onkologické dny 2011 – diagnostika a léčba nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva

Jihočeské onkologické dny, který proběhne 13.–15. října 2011 v Českém Krumlově, se stal po Brněnských onkologických dnech druhým nejvýznamnějším setkáním lékařů-onkologů. Jeho specifikem je, že...

Metastatické postižení kostí

Metastatické kostní postižení je velmi častou komplikací u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Kostní metastázy u pacientů zhoršují kvalitu života, morbiditu i mortalitu a...

Národní onkologický registr

Evidence zhoubných nádorových onemocnění u nás byla zavedena již v roce 1951. Národní onkologický registr je celoplošným populačním registrem, byl ustanoven v roce 1976...

Důstojnost při péči o onkologicky nemocné

Medicína a ošetřovatelství na onkologickém oddělení zabezpečují péči o člověka nemocného, ale i zdravého (agenda o prevenci nádorových onemocnění a výkon preventivních onkologických prohlídek),...

Karcinomy dolního rtu

Karcinomy dolního rtu jsou na druhém až prvním místě mezi zhoubnými nádory oblasti dutiny ústní. Údaje z různých pramenů se v jejich procentuálním zastoupení...

Vědomosti studentek ošetřovatelství o prevenci rakoviny děložního čípku

Zhoubné novotvary děložního čípku patří mezi nejčastější maligní nádory ženských pohlavních orgánů. Incidence zhoubných novotvarů děložního čípku poslední dobou v rozvinutých zemích mírně klesá,...

Karcinom prostaty

Karcinom prostaty (KP) je v současné době považován za jeden z hlavních medicínských problémů v mužské populaci. V posledních letech došlo k významnému nárůstu...

Poznatky v podávání biologické léčby v domácí péči

Biologická léčba je díky lepší znalosti buněčných struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buňky založena na intenzivnějším zapojení obranyschopnosti organismu k boji proti...

Celotělové ozařování a úloha radiologického asistenta

Celotělové ozařování (TBI – total body irradiation) je metoda ozařování, která má velký přínos při léčbě pacientů především s akutní leukemií. Kombinací TBI s...

PET u dětských pacientů

Prognóza a úspěch terapie onkologického onemocnění závisí na stupni pokročilosti nádoru, jeho velikosti, agresivitě a metastatickém postižení. Je všeobecně akceptováno, že PET je pro...

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom tvoří 10 % všech hematologických malignit. Podle incidence lze tuto nemoc přiřadit do obsáhlé skupiny řídce se vyskytujících nemocí. Stanovení diagnózy mnohočetného...

Akutní lymfoblastická leukémie dospělých

Akutní lymfoblastická leukémie je relativně vzácné agresivní lymfoproliferativní onemocnění, typické pro mladé dospělé a starší pacienty. Léčba se odvíjí od rizikových faktorů stanovených při...