Akutní zánět středouší u dětí

U pacientů v dětském věku se setkáváme v ambulanci ORL lékaře s mnoha onemocněními, nejčastěji však se záněty středního ucha. Středoušní zánět představuje ve...

Léčba angín z pohledu ORL

Akutní tonsilitida, tedy akutní zánět patrových mandlí, je charakterizována jako zánětlivé postižení jejich tkáně prudkou infekcí. Nejčastěji jde o zánět postihující patrové mandle a...

Diagnostika a léčba astmatu v časném dětském věku. Současné aspekty péče o děti s obstrukčními potížemi

V dětském věku se dechové potíže s obstrukční složkou objevují jako jeden z velmi častých problémů, který vyžaduje značnou pozornost. Představují významnou zátěž pediatrických...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Péče o pacienta po exstirpaci tumoru patrové mandle cestou laterální faryngotomie

SOUHRN Zhoubné nádory dutiny ústní a orofaryngu se vyskytují převážně u osob ve věku 50-60 let. Jsou na šestém místě ve výskytu zhoubných nádorů...

Ušní maz známý i neznámý

Ušní maz neboli cerumen je produktem kůže zvukovodu. Jeho odstraňování je považováno za součást osobní hygieny, a proto je jeho nález ve zvukovodu většinou...

Potíže způsobené nadbytkem či nedostatkem ušního mazu

Nedostatek či přebytek ušního mazu mohou vést k potížím, nejčastěji ke zhoršení sluchu a vzhledem k tomu, že k jeho akumulaci dochází často u...

Záněty středního ucha

Akutní záněty středního ucha se nejčastěji vyskytují u dětí mezi 6 měsíci a 4 roky. Velkou roli zde hraje Eustachova trubice, ta spojuje středoušní...

Nekrotizující fascitida obličeje – kazuistika

Výskyt nekrotizující fascitidy bývá častější v oblasti končetin a břicha. V otorinolaryngologii je vzácnější - zde se dělí na dvě skupiny: první postihuje skalp...

Ošetřovatelská péče o pacienta s peritonsilárním abscesem

Peritonzilární flegmona nebo absces je zánět, který více postihuje raně dospělý věk. Je vyvolán nejčastěji streptokoky a anaeroby a odehrává se v pouzdru mandle....

Práce sestry na audiologickém pracovišti

Audiologie obecně je věda, která zkoumá způsoby a možnosti vnímání zvuků. Z medicínského hlediska to je lékařský obor, který se zabývá vyšetřováním sluchu, léčbou...

Tinitus ušní – současný medicínský pohled

Intenzita sluchových šelestů bývá různá. Pohybuje se v široké škále od tichých zvuků, které slyší nemocný pouze v nočním tichu před usnutím, až po...

Psychosociologický výzkum u pacientů s tinitem

V práci jsme se zaměřili především na psychosociální průvodní jevy, které se u pacientů trpících tinitem objevují a současně jsme se snažili zjistit, jaké...

Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou

Pracujeme na ORL naší kliniky, kde se setkáváme také s dětmi s tracheostomickou kanylou. Nejčastěji se tracheostomie provádí u nedonošených dětí, a dále kvůli...

K rehabilitaci sluchových vad sluchadly

Zlepšit sluch u řady chorobných stavů a vad sluchového ústrojí medicína dosud neumí. Typickým příkladem je presbyakuze. Moderní sluchadla však dokážou účinně zesílit zvuk...

Vyšetření sluchu a vývoj řeči

Sluch je nejdůležitější smysl u lidí a jeho vada (trvalá porucha) má za následek poruchu v komunikačním procesu - dochází k poruše vývoje řeči....

Kochleární implantace

Mezilidská komunikace se vyvinula na základě zvukové informace, proto hluchota představuje jedno z nejtěžších postižení člověka a je nutno pochopit, že je horší být...

Záněty vedlejších dutin nosních

Sinusitida je zánět postihující slizniční výstelku (eventuálně i neuroepitel) nosu a vedlejších dutin nosních, případně i její kostěný podklad... As. MUDr. Hana Fišerová, doc. MUDr. Zdeněk Kabelka Univerzita Karlova...

Karcinom hrtanu

Nádory hrtanu se vyskytují ve srovnání s nádory plic, prsu, prostaty a tlustého střeva méně často. Nižší četnost je však přesto jejich významem neřadí...

Nádory slinných žláz

Nádory slinných žláz tvoří přibližně 3 % nádorů hlavy a krku, jejich podíl na všech nádorech je do 1 %. Přibližně 15 % z...