Ortopedie

Osteoporóza

Slovo osteoporóza se skládá z řeckých základů „osteo“ (kost) a „poróza“ (řídnutí). Je všeobecně známé, že se u každého člověka s postupujícím věkem stále...

Ortopedická léčba osteogenesis imperfecta

Terapie osteogenesis imperfecta je složitá a vyžaduje spolupráci více oborů. Operační terapie je součástí komplexní léčby a umožňuje zabránit deformitám a řešit již vzniklé....

Pohyblivost i ve stáří

Již u dvacetiletých lidí se objevují první známky osteoartrózy, která je důsledkem selhání obnovy kloubní chrupavky. Poškození kloubů osteoartrózou zvětšuje zatěžování nadváhou, nevhodným pohybem...

Častá postižení pohybového aparátu

Pohyb patří mezi základní životní funkce a zároveň je i nutností, každodenní potřebou. K vykonávání pohybu potřebujeme dobře fungující soukolí opěrného čili kosterního aparátu,...

CT kolonografie v detekci pokročilých neoplazií

Američtí autoři porovnávali CT kolonografii s klasickou optickou kolonoskopií v detekci pokročilých kolorektálních neoplazií a dospěli k závěru, že obě metody jsou srovnatelné. CT...

Naše zkušenosti s pooperačním retransfuzním systémem

Při tzv. velkých operacích bývá součástí pooperační péče podání transfuze. Autologní transfuzní program je cestou k zabránění infekčních a imunologických komplikací. Na naší klinice se...

Chirurgická léčba pertrochanterických zlomenin krčku kosti stehenní

Stehenní kost (femur) je nejmohutnější dlouhou kostí v těle. Do kloubní jamky kyčelního kloubu (acetabulum) na pánevní kosti zapadá kulovitou hlavicí. Trochanterický masiv tvoří...

Metastázy do páteře

Metastázy zhoubných nádorů často postihují páteř, nejčastěji v oblasti obratlových těl. Buď přímo prorůstají do páteřního kanálu, nebo způsobují zhroucení obratle a stlačení míchy....

Nový typ miniinvazívní TEP kyčle

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a. s. je prvním pracovištěm v zemích střední a východní Evropy, kde se 28. února 2005 použila nová miniinvazívní...