Ošetřovatelství

Seznámení s klinickou antropometrií

Autorka článku blíže seznamuje čtenáře s náplní oboru klinické antropometrie, základním výškováhovým indexem a metodami pro určování množství tuku v těle. SUMMARY The author...

Fyzikální vyšetření – metoda získávání a objektivizace údajů v ošetřovatelském procesu

Fyzikální vyšetření přestavuje jednu z metod získávání, objektivizace a validizace údajů v rámci první fáze ošetřovatelského procesu - posuzování. SUMMARY Physical examination presents one method...

Léčba dekubitů na oddělení následné péče

Na našem oddělení se setkáváme s problematikou proleženin. Povětšinou se týká ležících a nesoběstačných seniorů, proto se snažíme o co nejšetrnější léčbu dekubitů, kterou...

Bazální stimulace u klientů s dg. perZistentního vegetativního stavu

Bazální stimulace je způsob, jak nemocnému s postiženým vnímáním usnadnit chápání okolního světa a snad i jeho návrat zpět. Lidský mozek totiž disponuje schopností...

O komplexní péči se moc mluví, ale v praxi se málo vidí

Největší část poskytovatelů sociální péče tvoří zařízení pečující o seniory. Chtěla bych však upozornit na to, že ač jich je méně, existují také ústavy...

Léčba dekubitů metodou terapie vlhkého hojení

Jedním z cílů ošetřovatelské péče v každém zdravotnickém zařízení je prevence vzniku dekubitů. Nastane-li však situace, kdy již dekubit vznikl, nabízí moderní medicína škálu...

Ošetřovatelská rehabilitace

Tým pracovníků Domova pro seniory v Bechyni se skládá z šesti sester, jedenácti pracovníků přímé péče, jedné fyzioterapeutky a dvou pracovnic v sociálních službách....

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je devastující fatální onemocnění CNS s fyzickými i psychickými příznaky. Začíná plíživě, obvykle na vrcholu produktivního věku člověka a vede k jeho...

Polohování -prevence i léčba

Polohování zabraňuje tlaku na prominující místa, tím je zajištěno dostatečné prokrvení a okysličení podkožních tkání. Slouží jako prevence nebo usnadnění léčby dekubitů. Poloha pacienta...

Chronicky nemocný v domácí a ústavní péči

Extrémní reakcí organismu na klidový režim u pacientů může být tzv. hypokinetický syndrom (imobilizační ). Jaké jsou fyziologické reakce na imobilitu? Jaká je možná prevence?...

Imobilizační syn drom

Imobilizační syndrom (též hypokinetický syndrom) se rozvíjí jako celková odezva organismu na klidový režim pacienta, který může být naordinovaný nebo nevyhnutelný. Může jít o...

Vliv rodinných vztahů na proces uzdravování hospitalizovaných pacientů

Nemocnice následné péče, ve které pracuji, je taková malá nemocnice na kraji města uprostřed kouzelné přírody. Má asi stovku lůžek a poskytuje následnou péči...

Terapeutická krytí všech generických skupin

Pacientce, která byla vloni na jaře přijata do Léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou, bylo sedmdesát osm let. Přišla k nám s diagnózou...

Léčba chronických ran – moderní materiály II.

V bakalářské práci „Moderní materiály v léčbě kožních defektů“ jsem se zabývala používáním moderních materiálů a zjišťovala rozdíly v možnostech jejich použití při léčbě...

Kazuistika: moderní materiály urychlují hojení a šetří peníze

Od konce listopadu 2005 je v LDN Bílovice nad Svitavou hospitalizovaný muž, 75 let, částečně orientovaný, nekomunikující, inkontinentní, nesoběstačný, imobilní, se zavedeným PMK. Má...

Význam spolupráce chirurgického oddělení a oddělení následné péče v léčení bércových vředů

Kazuistika: 82letá pacientka téměř imobilní se zhruba 2 roky trvajícími chronickými vředy na obou bércích s povleklou rozbředlou spodinou, oboustranné mapovité defekty 20 x...

Bezplatná infolinka – hyperaktivní močový měchýř

„Linka Hyperaktivní močový měchýř, dobrý den, jak vám mohu pomoci?“ Přibližně tak se již zhruba rok ozývají po vytočení telefonního čísla 800 660 100...

Od imobilizačního syndromu k závislosti středního stupně

Pacientka, 85 let, s dlouhodobým imobilizačním syndromem -zprvu v domácím prostředí - byla pro rozvrat vnitřního prostředí přijata na interní kliniku. Následoval pobyt v...

Chronicky nemocný v domácí péči

Pacientům po ukončení hospitalizace často chybí základní informace a kontakty na následné služby, které mohou přispět k udržení stabilizovaného stavu jejich onemocnění a zajistí...

Inkontinence – omyly a pravda

Inkontinence moči u žen nepředstavuje jednu chorobu (nozologickou jednotku), nýbrž příznak, který může mít různé příčiny. Klasická definice inkontinenci vymezovala jako nechtěný únik moči, který...