Paliativní péče

Ošetřovatelský proces u klienta v hospici s karcinomem žaludku

Kazuistika: Pan J. (*1938) se stal klientem Hospice sv. Alžběty v srpnu 2006. Přijetí bylo plánované, k paliativní a symptomatické léčbě. Diagnóza: generalizovaný karcinom...