Pediatrie

Obezita v dětském věku – možnosti prevence

Obezita je hlavním rizikovým faktorem mnoha chronických onemocnění. Podstatná jsou zdravotní rizika, psychosociální důsledky, stejně jako finanční náklady vyplývající z léčby obezity. SOUHRN: Analýzy...

Chronická muskuloskeletální bolest u dětí a dospívajících

Tělesná bolest různého charakteru může být u dětí, podobně jako u dospělých, projevem řady onemocnění, vyžadujících specifické léčebné přístupy. Příčiny i vlastní projevy bolesti...

Zhodnocení vývoje dětí s nízkou porodní váhou

Motto: „Nad zlato dražší klenot je dítě, avšak nad sklo křehčí…“ (J. A. Komenský) SOUHRN: Článek se věnuje tématu zhodnocení vývoje dětí s velmi...

Kvalita života dítěte s četnými VVV

Každý z nás je již víceméně utvořenou osobností, která má jisté názory na svět, žebříčky hodnot, víru a individuální filozofii. Následující text možná někoho...

Očkování – obrana, či nebezpečný luxus?

Vakcinaci čili očkování chápeme většinou jako samozřejmost. Přínos, který pro nás má, je bezesporu obrovský. Obvykle totiž očkovací látka chrání před smrtící infekční chorobou. Dojičky...

Staronové nebezpečí černý kašel

Černý kašel patří mezi infekční bakteriální onemocnění přenášená kapénkovou nákazou z člověka na člověka. Inkubační doba, tedy čas, který uplyne od nákazy k propuknutí...

Bolesti břicha u dětí

Každý rodič jistě zpozorní, když si jeho dítě začne stěžovat na bolesti břicha, neboť zanedbání těchto potíží může vést k velkým zdravotním problémům. Bolesti...

Nadváha a obezita u dětí a dospívajících

Již několik desetiletí ve většině zemí světa stále stoupá prevalence nadváhy a obezity u dětí a dospívajících. Hlavní příčinou je nezdravé stravování dětí v...

Obezita ničí dětem život

Dlouhá léta se dětští lékaři věnovali především předcházení podvýživě a zajišťování správného růstu malých pacientů. Varovné je, že pozvolna, ale neodvratně narůstá skupina dětí...

Když kojit nejde

Mateřské mléko je nejlepší stravou novorozeňat a do završení 6. měsíce věku je kojení doporučováno jako výlučný způsob výživy. Maminky své děti zpravidla kojit...

Uveitidy u dětských revmatických nemocí

Uveitidy (záněty živnatky) zahrnují skupinu zánětlivých onemocnění oka, které mohou mít v případě nedostatečné nebo neúspěšné léčby pro oči, resp. pro zrak, velmi...

Akutní lymfoblastická leukémie u adolescentů a mladých dospělých

Za posledních patnáct let bylo dosaženo pozoruhodného pokroku v léčbě dětské leukémie, ale i v poznání její biologie, což je považováno...

Průduškové astma – praktický přístup k diagnostice a léčbě dětí do 5 let

Astma v kojeneckém a útlém dětském věku je obtížně odlišitelné od prostých virových obstrukčních bronchitid. Obojí se projevuje epizodami hvízdavého dechu. Diagnózu...

Možnosti vyšetření v dětské osteologii

Posuzování stavu skeletu u dětí je založeno na pečlivém fyzikálním vyšetření, zjištění osobní a rodinné anamnézy a využití zobrazovacích vyšetření. Zlatým...

Využití metod asistované reprodukce

Asistovaná reprodukce slouží k objasnění příčin a k léčbě dysfertility. K základním postupům asistované reprodukce patří zmrazování a uchovávání embryí, gamet a zárodečných tkání....

Novorozenecký screening v České republice

Přesná pravidla novorozeneckého screeningu jsou stanovena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, který se aktualizuje podle dosaženého stupně medicínského vývoje. Všem novorozencům narozeným na území...

Dědičné metabolické poruchy v pediatrii

Dědičné metabolické poruchy představují heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným rysem je přítomnost biochemických či enzymatických odchylek zjistitelných pouze speciálním vyšetřením. Poměrně přesné údaje o...

Od imunopatologie diabetu 1. typu k imunointervenci

Diabetes 1. typu je významný socioekonomický problém. Podkladem jeho vzniku je autoimunitní destruktivní inzulitida. Klíčová role je připisována autoreaktivním T-lymfocytům, které jsou polarizovány ve...

Turnerův syndrom

Variabilní klinický obraz haploinsuficience pseudoautosomálních genů a funkční disomie přirozeně inaktivovaných genů na X-chromosomu Souhrn Turnerův syndrom je chromosomální porucha postihující ženské pohlaví, jeden ze...

Cystická fibróza

Současný pohled na diagnostiku, možnosti léčby a prognózu Souhrn Cystická fibróza je nejčastějším autosomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Je sice...