Pediatrie

Chronická artritida dětí a dospívajících: juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida je heterogenní skupinou zánětlivých onemocnění neznámé etiologie u dětí a mladistvých, jejichž hlavním rysem je chronický kloubní zánět. Je...

Děti jsou náchylnější k onemocnění

Vyrazit na dovolenou s dětmi je vždycky tak trochu dobrodružství, protože nikdy nevíte, co vás může potkat. Děti jsou citlivější...

Zmírňování negativních následků hospitalizace u dětí

Hospitalizace dítěte s sebou přináší řadu změn, které je nutné poznat, monitorovat a adekvátně řešit. A priori jde o narušení normálního života dítěte, jeho...

Dětské úrazy

Zejména v letních měsících jsou úrazy dětí častější. Je to logické, neboť děti tráví v tomto období více času aktivním pohybem a sportovními aktivitami,...

Výživa kojenců

Je přirozené, že optimální výživou kojenců, zejména v prvních šesti měsících života, je jejich výlučné kojení. V něm by mělo být pokračováno i po...

Pneumokokové infekce

Infekční onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou poměrně častá a mohou postihnout člověka v jakémkoli věku. Nejčastější a nejnebezpečnější jsou však u malých dětí, ale také...

Co znamená, když se řekne meningokok?

Čas od času se objeví ve sdělovacích prostředcích informace o tom, že mladý člověk nebo dítě onemocnělo „meningokokem“ nebo na infekci dokonce zemřelo. Co...

Infekce průdušek

Koncentrace osob v dopravních prostředcích či v obchodech představuje v chladných měsících roku zvýšené riziko infekčních onemocnění. Infekce horních dýchacích cest se vyskytují po...

Nemoci horních cest dýchacích u dětí

Akutní rýma s kýcháním a kašlem patří k nejčastějším akutním infekčním onemocněním nejen u dětí, protože se náš organismus neustále setkává s bakteriemi a...

Smích v nemocnici? Ano!

Souvislost mezi psychickým rozpoložením a fyzickou kondicí je notoricky známá. Strach a psychický diskomfort, který je spjat s hospitalizací, je třeba eliminovat. Jednou z...

Očkování – kalmetizace

Důležitou součástí zdravotní prevence je očkování. Očkování proti infekčním nemocem můžeme rozčlenit na pravidelné, zvláštní, mimořádné, očkování při úrazech a poraněních, očkování před cestou...

Zánět středního ucha

Záněty středouší (otitidy) potrápí většinu dětí. Ve věkové skupině od narození do čtyř let se zánět středního ucha vyskytuje desetkrát častěji než u dětí...

Nadváha a obezita u dětí

Stav výživy v současné době významně ovlivňuje změny ve stravovacích návycích celých rodin. Pokud chceme dosáhnout změny ve stravování dítěte, je důležité, aby si...

Úrazy v domácnosti u dětí

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou úrazy považovány za největší zdravotnický problém v dětském věku. Nejčastější příčinou smrti dětí ve věku od 1 roku...

Novorozenecký screening

U všech novorozenců narozených na území ČR se provádí novorozenecký laboratorní screening jako aktivní celoplošné vyhledávání choroby v jejím preklinickém stadiu. Cílem novorozeneckého screeningu...

Kontrolované podávání kyslíku v resuscitaci novorozence na porodním sále

Kyslík je v neonatologii nejčastěji používaný lék. To znamená, že jako při podávání jakéhokoli léku má podávání kyslíku svoje indikace a zároveň je nutné...

Ošetřovatelská péče u dítěte na ventilačním režimu nCPAP

CPAP se indikuje při poruchách okysličení. Výhodou nazálního CPAP (nCPAP) je neinvazivita metody, při nižších hodnotách tlaku neovlivňuje srdeční výdej, zabraňuje kolapsu plicních sklípků....

Infekční mononukleóza

Infekční mononukleóza je vyvolána nejčastěji herpetickým virem Epstein-Barrové (EBV), asi v 10–20 % případů má jinou etiologii, zejména cytomegalovirus, vzácně i jiné patogeny. Onemocnění...

Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest u dětí a dorostu

Byla popsána nová skupina tzv. Toll-like receptors (TLR), celkem 12 typů. Tyto receptory jsou schopny identifikovat nukleové kyseliny, především různé formy bakteriálních lipopolysacharidů uvolněné...

Infekční průjmová onemocnění u dětí

Infekční průjmová onemocnění patří k nejčastějším dětským onemocněním. V posledních letech dochází k významné změně jejich etiologie. Klesá nejen celkový počet bakteriálních průjmů, ale...