Perioperativní péče

Zkoušení zdravotnických prostředků podle ČSN EN 13795

Používání pracovního oděvu jako ochrana před nežádoucími vlivy prostředí je jeho nejznámější funkcí. V poslední době je však vyžadována ochrana vnějšího prostředí, kterou zajišťují...

Výuka na Centrální sterilizaci Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Centrální sterilizace NMB Brno se v roce 2007 stala výukovým pracovištěm. Od založení tohoto oddělení až po současnost nebyla cesta vždy jednoduchá. Jak vše...

Mimořádné události na Centrální sterilizaci

Autorky článku popisují vznik nového pracoviště centrálních operačních sálů, jehož součástí je také centrální sterilizace. Takzvané mimořádné události se bohužel někdy nevyhnou ani tomuto...

Ošetřovatelská dokumentace v perioperační péči

Souhrn Důležitou součást perioperační péče představuje pořizování ošetřovatelské dokumentace. Na pracovišti COS Nemocnice Prostějov toto probíhá v několika fázích s cílem zajistit spolehlivou identifikaci...

Pars plana vitrektomie z pohledu sálové sestry

Vitrektomie je odstranění sklivce nitrooční mikrochirurgickou operací. Slouží k léčbě chorob sklivce a sítnice. U řady očních chorob je vitrektomie poslední možností, jak zachránit...

Prevence pochybení na operačním sále

Mimořádná událost je událost, během které došlo k pochybení při výkonu péče o pacienta, nebo procedura, kdy lékařská nebo ošetřovatelská intervence neproběhla podle plánu,...

Bezpečí pacienta na operačním sále

Pacientovi na sále může hrozit nebezpečí záměny operované končetiny, popálení, nozokomiální nákaza a může také dojít k perioperačním komplikacím. Bezpečnost je ohrožena i na...

Augmentace neboli zvětšení prsů

Nespokojenost se vzhledem svého těla, vede mnoho žen, a někdy nejenom jich, k plastickému chirurgovi. I v naší nemocnici se věnujeme chirurgicko-plastickým a estetickým...

Laparoskopická resekce žaludku -90 minut ke zdraví

V poslední době patří laparoskopická resekce žaludku mezi velmi časté výkony na našem pracovišti. Nadváha a obezita jsou celosvětovým problémem. Světová zdravotnická organizace ji...

Péče o nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Tento článek přibližuje problematiku ošetřovatelské péče u nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Popsána je jak předoperační příprava, tak i pooperační péče s následnou...

Charakteristika histologických vyšetřovacích metod a jejich přínos pro klinické obory

Histologické vyšetřovací metody zahrnují komplexní diagnostiku bioptického materiálu, jehož specializovanou součástí jsou metody imunohistochemické. Oddělení patologie spadá do diagnostického komplementu a využívá moderní vyšetřovací...

Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněné makulární degenerace je závažným očním onemocněním, které je nejčastější příčinou slepoty u pacientů nad 65 let věku ve vyspělých zemích. Je to...

Edukace pacienta perioperační sestrou

V poslední době se velmi často setkáváme s pojmem edukace, edukovat, edukovaný pacient. Chtěli bychom přiblížit toto slovo nejen jako anglicismus, ale především, jak...

Psychologie nemocného v před a pooperačním období

Apatii, vzdor, neposlušnost a další podobné reakce pacienta může vyvolat například špatná komunikace, nedostatečná informovanost či lhostejnost ze strany zdravotnického personálu a hlavně nás...

Technický pokrok a změna chování na operačním sále

Text článku vychází z příspěvku, který autorka přednesla na konferenci konané 4. dubna 2007 ve Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v...

Operační ústenky a norma ČSN EN 14683

Jak správně vybrat ústenku a jaké vlastnosti by rozhodně měla mít, aby splňovala normu? Autorka článku zodpovídá nejen tyto, ale i další otázky z...

Zapomenuté roušky – mýty a realita

Autoři se zamýšlejí nad situací v oblasti zapomenutých cizích předmětů při operacích v ČR a ve světě. Uvádějí aktuální data ze světové literatury, například,...

Chirurgie jater očima perioperační sestry

Chirurgické řešení jaterních onemocnění je samostatnou kapitolou ve velmi náročné práci lékaře-chirurga a sestry-instrumentářky a vývoj uvedeného si očima nelékaře přiblížíme v následujícím textu. SUMMARY...

Laparoskopická fundoplikace

Laparoskopická fundoplikace je velmi moderní operační postup, který se používá k léčení hiátové kýly a dále u pacientů, kteří mají pálení za hrudní kostí,...

Endoskopický odběr žilního štěpu

Každá nová operační metoda, která zvyšuje komfort pacienta a zlepšuje hojení tkání, si zasluhuje pozornost. V textu je popsána technika minimálně invazivního odběru žilního...