Perioperativní péče

Explantace kardiostimulačního systému

Článek představuje kazuistiku pacienta, u kterého bylo nutné odstranit stimulační elektrodu a kardiostimulátor ze srdečních oddílů kvůli dekubitu, který se vytvořil v kapse kardiostimulátoru. SUMMARY...

Vzdělávání perioperačních sester

Konference o vzdělávání sester v oboru perioperační péče v různých zemích a používání operačních rukavic. V ÚVN v Praze Střešovicích proběhla dne 23. 10. 2007...

Perioperační ošetřovatelská dokumentace

Vstupem na půdu EU vyvstává potřeba dokumentovat naši práci na operačních sálech způsobem, který by popisoval jednotlivé kroky naší činnosti co nejpřesněji, ale zároveň...

Perioperační péče o pacienta při operaci TEP

Na našem pracovišti provádíme operace totálních endoprotéz více než 10 let. V loňském roce jsme provedli 100 operací kyčle nebo kolena. Počet těchto operací...

Pacient na operačním sále

Autorka článku popisuje celý proces pobytu pacienta na operačním sále. Důraz klade na komunikaci s pacientem, opakovanou kontrolu dokumentace apod. Věnuje se otázce manipulace...

Práce sestry při roboticky asistované operaci

Autorky prostřednictvím článku seznamují s prací perioperační sestry na robotickém operačním sále a s operačními výkony, které se v Nemocnici Na Homolce provádějí pomocí...

Nozokominální nákazy

V posledních letech jsme svědky výrazného medicínského pokroku, výskyt nozokomiálních nákaz (NN) se však udržuje přibližně na stejné úrovni. Podle zákona se NN musí...

Zkušenosti s jednorázovým rouškováním

Autorka v článku přibližuje praxi rouškování na centrálních operačních sálech KN Tomáše Bati ve Zlíně, ale neopomíjí například ani základní informace o složení materiálu,...

Vývoj dlahové techniky

Traumatologie prodělala vývoj, který se dá přirovnat ke spirále. Postupy, ať se jedná o dlahovou techniku či hřebování, se stále zdokonalují. Umožňují to nové...

Péče o pacienta s plicním onemocněním během operace na chirurgickém sále

V tomto článku autorka přibližuje péči o pacienta, kterému byl proveden odběr části plicního parenchymu metodou atypické resekce pomocí stapleru. The author describes the care...

Nové aspekty ve sterilizaci

Dezinfekce a sterilizace jsou každodenní práce, neodlučitelně spojené se zdravotnictvím. Ničí choroboplodné zárodky (viry, bakterie, spory, kvasinky, mikroskopické houby) a předchází vzniku a šíření...

Začátky instrumentářky

Každý student zdravotnické školy si dříve či později musí vybrat obor, ve kterém bude pracovat. Začátky v novém zaměstnání nejsou nikdy lehké. V tomto...

Rizika spojená s pudrem rukavic

Tento článek poskytuje historický přehled výzkumu a poznatků ohledně komplikací způsobovaných pudrem z kukuřičného škrobu. Rozsáhlý seznam referencí dále dokazuje mnohočetnost a globální charakter...

Uplatnění modelu perioperační péče na vlastním pracovišti

Toto téma jsem si vybrala, protože se zabývá přístupem sálových a anesteziologických sester na operačním sále k operovanému. Chtěla bych se v této práci...

Proč termín perioperační péče?

Již v několika případech jsem se s touto otázkou u sester, potažmo u odborné veřejnosti obecně setkala. Protože pojem perioperační péče nebo perioperační sestra...

Nová norma ČSN EN 13795

Chirurgické roušky a pláště u nás nikdy neměly výsadní postavení, a to i přesto, že patří do kategorie zdravotnických prostředků. Občas se dokonce stalo, že...

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí

Více než 60 % nozokomiálních infekcí je přeneseno rukama zdravotníků, kontaminovanýma nemocniční mikroflórou. Mikroorganismy, reprezentující nemocniční mikroflóru, jsou odlišné od stejných mikroorganismů mimo zdravotnická...

III. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz, Lednice 2007

V jihomoravské Lednici se od 27. do 29. května 2007 konal III. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz, organizovaný pod záštitou ministrů zdravotnictví a hlavních...

Volba zdravotnických rukavic

Při volbě zdravotnických rukavic je důležité znát klíčové vlastnosti odlišující kvalitní výrobek od druhořadého. Dvě nejdůležitější vlastnosti zdravotnických rukavic jsou ochranná bariéra a obsah...

Inkontinence moči TVT a TOT

Stresová inkontinence moči je nedobrovolný, náhlý únik moči při fyzické aktivitě, jako je například smích, kašel, kýchání nebo cvičení, zvedání předmětů. Je způsobena špatnou funkcí...