Pneumologie

Celozrnné potraviny a ryby prý mohou chránit děti před astmatem

Děti, které jedí značné dávky celozrnných výrobků a ryb, mají menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine astma. Vyplývá to ze studie, kterou provedli...

Kouřit na půl plynu se nevyplatí

Před první světovou válkou byla rakovina plic ve velké části vyspělého světa vzácná choroba. Většina praktických lékařů se s ní během své praxe vůbec...

Chronická obstrukční plicní nemoc

Definice chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) prochází neustálým vývojem. Definice lze rozdělit do dvou skupin. Na CHOPN je nahlíženo buď jako na poruchu, nebo...

Komunitní pneumonie

Pneumonie je nejčastější infekční onemocnění, které vyžaduje neustálou pozornost. Je definována jako akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium. Klíčová slova komunitní...

Cystická fibróza dospělých

Cystická fibróza (CF) je autosomálně recesivně (AR) dědičné onemocnění. Řadí se mezi vrozené poruchy metabolismu. Jedná se o onemocnění multisystémové, postihující orgány s epiteliálním...

Pokroky v oblasti intersticiálních plicních procesů

Intersticiální plicní procesy představují heterogenní skupinu asi 160 nozologických jednotek známé i neznámé etiologie, která je v popředí zájmu mnoha vědeckých týmů. Je to...

Sarkoidóza

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění, které bylo vyčleněno jako samostatná klinická jednotka v r. 1958. Historie poznávání byla započata mnohem dříve. Již v 19....

Léčba karcinomu plic

Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na karcinom plic. Ročně umírá na karcinom plic v České republice více než 5500...

Poruchy dýchání ve spánku

Dechová práce je součin změny objemu (plic, hrudníku) a tlaku, který příslušnou objemovou změnu způsobil. Při izometrické kontrakci svalů nedochází k zevní práci ve...

Nádory mediastina

Nádory mediastina představují 90 % všech onemocnění mediastina. Nádory a nádorům podobné útvary všeho druhu působí v mediastinu na své okolí především mechanicky, tlakem. Klíčová...

Stenózy trachey

Na rozdíl od mnoha párových orgánů jsme vybaveni pouze jednou průdušnicí. Pokud domyslíme důsledky omezení přívodu vzduchu do plic třeba jen na několik minut,...

Maligní mezoteliom

Mezoteliomy jsou nádory serózních blan, tj. mohou vznikat z pleury, peritonea, perikardu, tunica vaginalis testis a ovariálního epitelu. Až 80 % mezoteliomů vzniká v...

Diagnostické postupy karcinomu u bronchogenního

Bronchogenní karcinom zůstává závažným a často se vyskytujícím onemocněním, a to celosvětově, v Evropě i v České republice. Klíčová slova karcinom plic • incidence • etiopatogeneze...

Oboustranný fluidotorax u mladého muže

Nemoci pankreatu jsou často doprovázeny pleuropulmonálními komplikacemi. Jedná se hlavně o akutní a chronické záněty slinivky a bohužel také o karcinom pankreatu s metastatickým...

Asthma bronchiale

Základní celosvětový dokument o astmatu vydaný Globální iniciativou pro astma (GINA) v roce 1995 pod názvem Globální strategie péče o astma a jeho prevenci...

Tuberkulóza dýchacího ústrojí

Tuberkulóza (TBC) je celkové infekční onemocnění, které je řazené mezi specifické zánětlivé procesy. Název tuberkulóza je odvozen od latinského slova tuberculum = uzlíček, který...

Kuřáci mentolových cigaret prý mají větší problém s odvykáním

Lidé, kteří kouří mentolové cigarety, prý mají větší problém přestat s kouřením než ti, kteří dávají přednost obyčejným cigaretám. Vyplývá to ze studie, o...

Zlost zhoršuje funkci plic

Stavy vzteku a nevraživosti mohou u lidí ve středním věku zhoršovat funkci plic. Ukazuje to studie uskutečněná na vzorku 670 mužů od 45 do...

Kouření a karcinom plic: rozdíly mezi muži a ženami

Zdá se, že ženy jsou náchylnější k působení karcinogenů v kouři než muži. Na rozdíl od nich však karcinom plic častěji přežijí. Vyplývá to...

Prašné částice zhoršují plicní funkce

Britská studie prokázala, že mikroskopické prašné částice ve vzduchu zhoršují plicní funkce u zdravých dětí. Autoři sledovali vztah prašných částic menších než 10 mikrom...