Psychiatrie

Práce sestry na psychiatrickém oddělení

SOUHRN Schizofrenie, deprese, mánie, bipolární afektivní porucha, demence a další jsou duševní onemocnění, s nimiž jsou hospitalizováni pacienti na odděleních psychiatrických klinik a léčeben....

Duševní onemocnění a ztráta bydlení

SOUHRN Schizofrenie patří k nejzávažnějším psychiatrickým diagnózám a i na počátku 21. století stále existuje řada mýtů, které tuto diagnózu doprovázejí. Obsah článku je...

Dětský pacient – agrese a odmítání

U většiny pacientů lze vypozorovat momenty vedoucí k násilní. Naší prioritou by mělo být je eliminovat, předcházet jejich vzniku. Měli bychom umět se dítěte...

Schizofrenie, projevy a ošetřovatelské postupy

Při schizofrenii (z řečtiny, schizo = štěpím a frén = mysl, tedy rozštěp mysli) se mění celá osobnost nemocného. Základním projevem je porucha myšlení,...

Alzheimerova demence

Slovo demence vzniklo spojením latinského slova DE -což znamená „bez“ a latinského slova „MENS“ - což znamená „mysl, vědomí, rozum“. Demence je průvodním jevem...

Diagnostika a terapie suicidálních dětí a adolescentů

Suicidální chování a jednání se vyskytuje vněkolika formách, od prchavých suicidálních nápadů, přes kontinuální myšlenky, sebevražedné tendence, suicidální pokus až po dokonané suicidium. Toto...

Češi jsou štastní a depresí netrpí

Češi kvůli duševním problémům jen minimálně omezují svou práci, ale mnohem více než průměrný Evropan mají předsudky vůči lidem s psychickými potížemi. Vyplývá to...

Depresi bude zřejmě možné odhalit chuťovými testy

Chuťové testy by mohly podle vědců v budoucnosti pomoci zjišťovat u lidí depresivní stavy a určovat, které léky budou nejvhodnější. Odborníci zjistili, že vnímání...

Nový výzkum: děti řeší deprese alkoholem

Děti a pubescenti, kteří mají příznaky deprese, se dřív nebo později obracejí k alkoholu. Zjistil to nový výzkum. O to větší se našel důvod...

Věda si připomíná 100. výročí Alzheimerova popsání lidské demence

Když německý psychiatr Alois Alzheimner 3. listopadu 1906 v Tübingenu poprvé referoval o "podivně těžkém onemocnění mozkové kůry", nejevili kolegové o jeho objev větší...

Výzkum sexuálního chování vyvrací řadu mýtů

První sexuální zkušenost se u lidí neposunuje do stále mladšího věku, sexu se nejvíce oddávají manželé a mezi promiskuitou a sexuálně přenosnými nemocemi není...

„Pařížský syndrom“ přivádí japonské turisty k psychologům

Japonští turisté si před dovolenou v Paříži často vytvářejí idealizovaný obraz francouzské metropole. Avšak realita, kdy Pařížané jsou nevlídní a tamější ulice zanedbané, je...

Akutní psychotické stavy

Pro psychotickou poruchu je typická přítomnost halucinací, bludů a nápadných změn v chování a osobnosti pacienta. Za akutní se považuje rychlý rozvoj psychopatologických příznaků,...

Afektivní poruchy

Poruchy nálady jsou třetí nejčastější duševní poruchou a postihují z hlediska celoživotního téměř pětinu populace. Jednoroční prevalence afektivních poruch se přitom pohybuje v Evropě...

Úzkostné poruchy

Současná klasifikace MKN-10 už neužívá klasické rozdělení duševních poruch na neurózy a psychózy. Neurózy byly historicky dlouhodobě kladeny do protikladu k psychóze, při které...

Pacient s medicínsky nevysvětlitelnými somatickými symptomy

Diagnostické možnosti současné medicíny v posledních letech narůstají. Díky nejmodernějším zobrazovacím a laboratorním metodám umíme dnes diagnostikovat i onemocnění, která by před několika desetiletími...

Poruchy příjmu potravy

Za poslední desetiletí počet případů poruch příjmu potravy (PPP) a informovanost o nich v laické i odborné veřejnosti výrazně vzrostly. Klíčová slova poruchy příjmu potravy •...

Osamocenost oidipského vítěze

Pohlédneme-li do současných učebnic vnitřního lékařství, psychiatrie nebo neurologie, najdeme v nich řadu informací o nozologických jednotkách, počínaje symptomatologií, přes etiopatogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku,...

Diferenciální diagnostika u psychických poruch v adolescenci

Pojem adolescence pochází z latinského slova adoléscere, dospívat, mohutnět. Pro adolescenta je jeho tělesný vzhled důležitou součástí tvořící se identity. Klíčová slova adolescence • psychiatrické vyšetření...

Alzheimerova nemoc a jiné demence

Poruchy paměti, kognitivních, symbolických a exekutivních funkcí se vyskytují v různých kombinacích u řady klinických stavů, spojených jak s celkovými somatickými chorobami, tak i...