Přejít na obsah

Radioonkologie

Zpět na seznam speciálů

Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních zhoubných nádorů (ZN).

Radiační onkologie vychází z vědeckých poznatků nádorové biologie, radiobiologie,radiologické fyziky a klinické farmakologie. Předmětem oboru je komplexní nechirurgická
léčba ZN, tj. léčebná aplikace ionizujícího záření (radioterapie) a aplikace protinádorových
léků (chemoterapie, hormonální terapie a biologická terapie).

Vedle terapie ZN patří do oboru
epidemiologie, prevence a screening ZN, nádorová genetika, diagnostika, dispenzarizace,
symptomatická léčba, posudková činnost a výzkum.

Radiační onkologie zahrnuje rovněž
aplikaci neionizujícího záření u ZN a aplikaci ionizujícího a neionizujícího záření u
vybraných nenádorových onemocnění.

Cílem oboru je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými
obory, zejména s oborem klinické onkologie, léčbu nádorových a vybraných nenádorových
onemocnění.

Léčebná aplikace ionizujícího záření probíhá dle radiologických standardů
pracovišť, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy.

Pro zajištění kvalitní a efektivní léčby by měla být radikální léčba koncentrována na stávající
velká, dobře vybavená pracoviště.

Sekce Radioonkologie obsahuje 3 článků

Seznam článků podle publikace (řadit abecedně)
Název článku Vyšlo v
Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR
7.10.2011, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D.
Postgraduální medicína 08/2011 str. 863 Zobrazit článek
Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla
10.1.2008, Postgraduální medicína
Postgraduální medicína PM 1/08 str. 82 Zobrazit článek
Brachyterapie - léčba zářením
5.6.2006, Monika Sedláčková Bc. Markéta Reichertová
Sestra 6/2006 str. 30 Zobrazit článek