Sociální péče

Jednorázové příspěvky na zvláštní pomůcky

Těžce zdravotně postiženým občanům lze poskytnout peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek na opatření zvláštní...

O problémech s močením pacienti raději hovoří se sestřičkou

Dotaz na udržení moči (inkontinenci) patří mezi „povinné“ otázky anamnestického rozhovoru, ale z vlastní zkušenosti vím, že na něj mnohdy vůbec nedojde. Na lékařem položenou...

Monitorování pádů pacientů

Během šestiletého procesu došlo v Městské nemocnici Ostrava k postupnému vývoji a realizaci preventivních opatření, k vývoji a realizaci standardizovaného postupu při pádu pacienta,...

Léčba chronických ran -moderní materiály I.

Zánětlivá (exudativní) fáze vzniká v okamžiku poranění, a trvá přibližně tři dny a můžeme pozorovat několik typů ran -nekrotickou, povleklou, infikovanou a komplikovanou zápachem....

Léčba kožních defektů – rozdíly v domácí a nemocniční péči

I když se o hojení ran píše stále více a mnozí by mohli namítat, že to již není zajímavé, přesto jsem se rozhodla k...