Domů Oborové speciály Speciální péče

Speciální péče

Zajištění a uvolnění dýchacích cest bez pomůcek

Zajištění a zprůchodnění dýchacích cest je základním krokem v pokusu obnovení spontánní dechové aktivity nebo před zahájením umělého dýchání. Je prvním krokem tzv. A...

Mobilizace klienta v domácím prostředí

SOUHRN K napsání článku věnovaného mobilitě, která patří mezi základní lidské vlastnosti a potřeby, mne inspirovala setkání s klienty a práce v agentuře domácí...

Fyzioterapeutická terapie pacienta v praxi i teorii

SOUHRN Příspěvek věnovaný fyzioterapeutickému vyšetření navazuje na článek Mobilizace klienta v domácím prostředí, a to na zdůraznění ucelenosti a komplexnosti péče v domácím prostředí,...

MRSA – praktické zkušenosti s její likvidací v DD

SOUHRN S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních...

Kinestetická mobilizace

SOUHRN ...

Péče o pacienta s alergií

Diagnóza alergického onemocnění se skládá z podrobné anamnézy, kožních testů ke zjištění a pomocných vyšetření, mezi něž patří i vyšetření plic spirometrem. Je nutné...

Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii

Mezi speciální metody v oftalmologii patří elektrofyziologické vyšetřovací metody – EOG, ERG, VEP. Tyto slouží k objektivnímu posouzení funkce buněk sítnice a ke zjištění...

Efektivita spolupráce a význam nutričního screeningu pro pacienta

Rády bychom se s vámi podělily o naše zkušenosti s nutričním screeningem. Přinášíme kazuistiku, v níž jsme vyzdvihly důležitost spolupráce jednotlivých oddělení naší nemocnice...

Ošetřovatelský proces u chronických ran

Obě kazuistiky jsou příkladem toho, jak je potřeba přistupovat ke každému klientovi individuálně. Kazuistika 1 Paní L. Z. (1907) byla naší klientkou několik let, léčila...

(Neuro)psychologické následky cévní mozkové příhody

V akutní fázi cévní mozkové příhody lze u pacienta pozorovat širokou škálu symptomů. Kontralaterálně se manifestuje řada neurologických, motorických a senzorických poruch. Dochází ke stejnostrannému...

Sestra na urologické ambulanci

Naše urologická ambulance je nově zrekonstruovaná. Máme trakt s recepcí, dvěma ambulancemi, urodynamickou místností a sálkem. Pracujeme zde čtyři sestry, s první se pacient potkává...

Inkontinentní pacient v domácí péči

Neschopnost udržet moč je ve stáří velmi častým problémem, který se nevyhýbá ani pacientům v domácí péči. Pacient si stěžuje na nechtěný únik moči...

Dobrovolnictví v Domově pro seniory

V rámci akreditovaného programu Dobrovolnického centra ADRA byl na jaře 2004 uspořádán první nábor a navazující hromadné školení zájemců o dobrovolnickou činnost mezi seniory...

Dítě v perzistentním vegetativním stavu

Perzistentní vegetativní stav je diagnóza, s níž se setkáváme stále častěji. Jedná se o soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry při částečně nebo úplně...

Pobytové sociální služby

Roky jsem pracovala jako sestra v zařízeních péče o seniory a měla tísnivý pocit, že většina rodin není schopna se o své nesoběstačné členy...

Malé srovnání nestátního zařízení se státním ve zdravotnictví

Lékařský dům byl založen v roce 1995 a v současné době poskytuje pacientům/klientům péči zejména v jednodenní chirurgii v oborech plastické chirurgie, ortopedie, cévní...

Specifika práce na dětském obvodě

Malenovice jsou předměstím Zlína a stejně jako v jiných podobných lokalitách je zde spolupráce sestry s lékařem na dětském obvodě nesmírně široká. Ta v samotné...

Specifika práce v ambulanci plastické chirurgie

Ambulance je vstupní branou v každém zdravotnickém zařízení. Je to velice důležité pracoviště, ve kterém se odehrává první kontakt personálu s pacientem a klientem....

Brachyterapie prsu – asistence sestry

Po chirurgickém výkonu se provádí zevní ozařování + na oblast lůžka po tumoru se doplňuje dávka. Tento boost (dosycení dávky do lůžka tumoru) může...