Speciální péče

Když si člověk sahá na život

Na světě spáchá sebevraždu na tisíc lidí denně, asi 10 000 se o ni pokusí a 50 000 jí vyhrožuje. Nejčastěji se vyskytují spolu...

Práce sestry na oddělení dlouhodobě nemocných

Klienti jsou na naše oddělení dlouhodobé péče přijímáni k následné péči z různých oddělení, nejčastěji z chirurgie po úrazech, z interny kvůli rehabilitaci a...

Alzheimerova nemoc -práce s pacientem

Demence dělíme zhruba do tří skupin. Nejčastěji se vyskytuje Alzheimerova nemoc a druhá v pořadí je vaskulární demence, přičemž obě dohromady tvoří 75 %...

Využití neinvazivní kardiostimulace v přednemocniční péči

K zevní kardiostimulaci v přednemocniční péči (PNP) využíváme defibrilátorů, které mají tuto funkci integrovanou. V našem případě je to Responder 3000 a Zoll řady...

Radioterapie Ca prostaty s využitím GOB

Technika ozařování z více polí s využitím MLC (vícelamelového kolimátoru), klínových filtrů a GOB (gravitačně orientovaného vykrývacího bloku) je rovněž výhodná, efektivní a použitelná. Ozařování...

Péče o pokožku v hospicové péči

V hospici je poskytována péče podle zásad paliativního ošetřovatelství. Představuje systém pomoci umírajícím a jejich rodinám. Prioritou zde je léčba bolesti a dalších symptomů,...

Využití muzikoterapie v geriatrii

Muzikoterapie, tedy léčba hudbou, leží na hranici medicíny, psychologie a muzikologie. Jako mnohé hraniční disciplíny zaznamenává v poslední době pozoruhodný rozmach. Stala se součástí...