Urologie

Nádorová a zánětlivá onemocnění prostaty

Karcinom (nebo také rakovina) prostaty je v Evropě a Spojených státech amerických druhým nejčastějším zhoubným nádorem ohrožujícím muže, třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí na...

Konzervativní postupy u karcinomu prostaty

Karcinom prostaty je celosvětově hlavní příčinou úmrtí mužů na nádorové onemocnění. Screeningové programy založené na testování prostatického specifického antigenu přinesly více otázek než odpovědí...

Kostní metastázy v urologii

Kostní metastázy v urologii představují závažný a častý problém. Zejména se jedná o nemocné s karcinomem prostaty, což je nejčastější maligní onemocnění mužů. Karcinom...

Uroinfekce v graviditě

U gravidních žen se setkáváme s vysokou incidencí infekcí močových cest. V těhotenství dochází k výrazným fyziologickým změnám ve všech orgánových systémech, včetně uropoetického...

Řešení urolitiázy – současné možnosti

Urolitiáza je označovaná jako civilizační nemoc. Muži jsou postiženi častěji než ženy. V diagnostice urolitiázy bylo největšího skoku dosaženo zavedením nativního spirálního CT. Řešení...

Obstrukční uropatie v pediatrické urologii

Moderní zobrazovací metody zvyšují záchyt vrozených vývojových vad močových cest. Rutinní ultrazvukové vyšetření (UZ) v druhém trimestru těhotenství umožňuje prenatální diagnostiku dilatace močových cest....

Poruchy vývoje pohlaví z pohledu dětského urologa

Poruchy vývoje pohlaví jsou komplexní vrozené anomálie, kde chromosomální, gonadální nebo genitální pohlaví není ve vzájemném souladu. Může se manifestovat ihned po narození, kdy...

Editorial

Vážení čtenáři, zařazení tzv. urologického čísla je z klinického pohledu nepochybně velmi aktuální a svědčí o korektní a objektivní reflexi potřeb současné praktické medicíny. ...

Karcinom močového měchýře

Při léčbě pacientů s nádory močového měchýře je důležité dělení na tumory svalovinu infiltrující a neinfiltrující, protože prognóza i terapie v těchto dvou skupinách...

Nádory ledvin

Nádory ledvin patří mezi třetí nejčastější uroonkologická onemocnění s nejvyšší incidencí na světě v ČR. V roce 2009 došlo k zásadní změně TNM klasifikace...

Inkontinence moči u žen

Inkontinence moči patří k velmi častému zdravotnímu postižení ženské populace a některým z jejích typů během života trpí okolo 50 % žen. Není sice...

Inkontinence moči u mužů

Inkontinence moči má významný vliv na kvalitu života. Její frekvence v mužské populaci narůstá s věkem. Zásadní je zjištění příčiny a typu inkontinence -...

Urogenitální chlamydiové infekce

Článek podává ucelený pohled na specifickou problematiku urogenitálních chlamydiových infekcí. Najdeme zde základní informace týkající se taxonomie, morfologie a rozmnožování chlamydií. Podrobněji se věnuje...

Urolitiáza

Pacienti s urolitiázou představují významnou součást každodenní urologické praxe. Pro optimální řešení tohoto onemocnění je nutná znalost diagnostických postupů, vhodné léčby akutní renální koliky,...

Inkontinence moči u muže

Významná část pacientů po radikální prostatektomii pro lokalizovaný karcinom prostaty je postižena inkontinencí moči. V časném období po operaci, zejména do 6 měsíců, je...

Prostata – vyšetření nebolí

Po padesátce se s potížemi s prostatou setká více než polovina mužů. Většina z nich je raději přehlíží, pokládá je za přirozený proces stárnutí....

Intimní potíže mužů po padesátce

Tak jako ženy trpí okolo padesátky projevy klimakteria, objevují se u mužů potíže spojené se zvětšenou prostatou. Zatímco ženy však v této souvislosti lékaře...

Kazuistika pacienta s nádorem varlete (embryonální karcinom)

I v dnešní době je bohužel stále velké množství mladých mužů, kteří přicházejí do ordinace již s metastatickými projevy nádoru varlete. Tento druh nádoru...

Využití UZ vyšetření v urologii

Ultrazvuk je neinvazivní, zcela bezbolestná, rychlá a neškodná zobrazovací metoda. V dnešní době je běžnou a lehce dostupnou vyšetřovací metodou při diagnostice onemocnění, která...

Neinvazivní metoda odstraňování močových kamenů

Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (ESWL - extracorporeal shock wave lithotripsy) je neinvazivní metoda řešení urolitiázy. První úspěšná litotripsie ledvinového kamene u člověka byla provedena...