Urologie

Katetrizace močového měchýře

Ztráta schopnosti ovládat vyprazdňování je jedním z nejvíce diskriminujících postižení jedince každého věku. Poruchy vyprazdňování mají zásadní vliv na kvalitu života postižených. Nejde o...

Možnosti prevence infekcí močových cest spojených s katetrizací močového měchýře

Infekce močového systému jsou nejčastějším typem infekcí spojených se zdravotní péčí - nemocničních infekcí. Představují více než 30 % infekcí v akutní péči. SOUHRN:...

Močové infekce znepříjemňují život

Opakované infekce močových cest trápí především ženy – některé statistiky říkají, že každá druhá se s nimi během svého života alespoň jednou setká. ...

Inkontinence moči u muže

Přes existenci nesporně kvalitních protetických pomůcek představuje inkontinence moči nikoli zdravotní, ale vážný společenský a hygienický problém. Zvláště je tomu tak u mladších, pracovně...

Morbus Peyronie – deformace penisu

Morbus Peyronie postihuje topořivá tělesa penisu. Příčina vzniku nemoci není objasněna. Nedá se dopředu určit, který z mužů bude touto nemocí postižen. V léčbě...

Na inkontinenci není třeba rezignovat

Únik moči je nepříjemná zdravotní komplikace, jejíž výskyt v naší populaci narůstá v závislosti na věku. Nicméně inkontinence není příznakem stárnutí. Jejích příčin je...

Potravinové doplňky nejsou alternativou v léčbě erektilní dysfunkce

Je asi přehnané tvrdit, že neexistuje přírodní látka se spolehlivým účinkem na erekci, avšak u žádné z volně prodejných rostlinných drog s těmito účinky...

Urologie ve zkratce

Vyšetření hladin prostatického specifického antigenu (PSA) patří mezi běžně požadovaná vyšetření v urologické praxi. Stanovení PSA je založeno na imunochemických technikách za použití monoklonálních...

Inkontinence není neřešitelný problém!

Samovolný únik moči může postihovat děti, muže i ženy, a to v jakémkoli věku. Mohlo by se zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně...

Intermitentní katetrizace jako součást léčby dysfunkcí močového měchýře

Někteří lidé nemohou volně kontrolovat močení. Daná situace může být dočasná nebo se může jednat o permanentní stav vyžadující katetrizaci. S profesionálním vedením, vlastním...

Nový trend léčby VUR u dětí

Souhrn Vezikoureterální reflux je vrozená vada močového ústrojí, která se projevuje zpětným tokem moče insuficientním vezikoureterálním ústím zpět do močovodu, u těžších stupňů až...

Léčba kriticky nemocných pomocí eliminačních metod

Souhrn Eliminační metody nahrazují funkci ledvin, laicky řečeno odstraňují z organismu to, co člověk nedokáže odstranit sám. Pro očištění krve od zplodin nabízí dnešní...

Kazuistika pacienta po transplantaci ledviny

Souhrn Příspěvek je zaměřen na ošetřovatelské standardy a pooperační péči v prvních 72 hodinách u pacienta po transplantaci ledviny. SUMMARY The article describes nursing standards...

Edukace pacienta po transplantaci ledviny

Pod pojmem edukace se skrývá výchova, vzdělávací proces, předávání informací pacientovi, výuka nových návyků. Poučený pacient/klient má mnohem lepší předpoklady uzdravit se, získat soběstačnost,...

Epidurální analgezie v urologii

Souhrn Epidurální analgezie se stala častou a důležitou součástí moderní medicíny v léčbě pooperační bolesti a tím zlepšení následné péče o nemocného v pooperačním...

Laserová fotoselektivní vaporizace – minimálně invazivní operace pro benigní hyperplazii prostaty

Fotoselektivní laserová vaporizace prostaty je účinnou operační léčbou benigní hyperplazie prostaty s nižším výskytem komplikací, zejména pak peroperačního a pooperačního krvácení. Díky tomu je...

Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest u dětí a dorostu

Byla popsána nová skupina tzv. Toll-like receptors (TLR), celkem 12 typů. Tyto receptory jsou schopny identifikovat nukleové kyseliny, především různé formy bakteriálních lipopolysacharidů uvolněné...

Syndrom hyperaktivního měchýře

Syndrom hyperaktivního měchýře je soubor symptomů zahrnující zvýšenou frekvenci močení, nykturie a močovou urgenci s inkontinencí nebo bez ní. Jeho prevalence se pohybuje kolem...

Mužská sterilizace – vazektomie v praxi

Vazektomie, mužská sterilizace, je jedna z nejspolehlivějších antikoncepčních metod. Jedná se o metodu bezpečnou a na výkon nenáročnou. SUMMARY Vasectomy or male sterilization is one...

Uroinfekce, léčba zánětů dolních močových cest

Močové infekce dlouhodobě setrvávají na druhém místě ve výskytu infekčních onemocnění ve většině ekonomicky rozvinutých zemí. Spolu s respiračními infekty významným způsobem ovlivňují preskripci...