Urologie

Diferenciální diagnostika hematurií

U zdravého jedince jsou v jednom zorném poli preparátu připraveného z centrifugované moči nejvýše 1–2 erytrocyty. Patologický nález jednoznačně svědčící pro hematurii je více...

Benigní hyperplazie prostaty – rok 2008

Jde především o histologickou diagnózu nezhoubného zvětšení prostaty způsobené zejména zmnožením stromálních buněk. Dosud neexistuje standardní klinická definice BPH. Etiologie je multifaktoriální. Prokázanými faktory,...

Současný pohled na diagnostiku inkontinence moči a léčbu

Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům současné populace, v celosvětovém měřítku jí trpí stamilióny lidí. Není sice spojena s vysokou morbiditou či mortalitou,...

Současné možnosti operačního řešení inkontinence moči u žen

Inkontinence moči je problém, který se zvyšujícím se věkem populace nabývá na četnosti a významu medicínském, společenském a ekonomickém. Je spojen se zvýšenou morbiditou...

Karcinom prostaty v ambulanci praktického lékaře

Zhoubné onemocnění prostaty je druhým nejčastějším diagnostikovaným zhoubným nádorovým u mužů starších 50 let, záchyt u mužů mladších 45 let je naprosto raritní. Toto...

specifický antigen (PSA)

Nádorové markery jsou biochemické indikátory nádorového bujení a slouží nejen k diagnostice nádorového onemocnění, ale i k monitoraci efektu podávané léčby, včasnému rozpoznání recidivy...

Jednotný postup zdravotních pojišťoven v programu záchytu karcinomu prostaty by znamenal přínos pro pacienta

Zájem o včasnou diagnostiku onemocnění prostaty je pro praktického lékaře při preventivních prohlídkách na předním místě. Cílovou skupinou jsou především všichni muži padesátiletí nebo...

Novinky v uroonkologii (nové možnosti terapie renálního karcinomu)

Uroonkologie, která představuje nedílnou součást urologické péče, zaznamenává stejně jako celá medicína bouřlivý a překotný vývoj. Za jeden z největších úspěchů v posledních letech...

ohrožující ruptura život v těhotenství angiomyolipomu

Angiomyolipom ledviny je jedním z typů tumorů ledvin. Většina těchto nádorů se chová benigně, jen velmi vzácně najdeme maligní formu tohoto nádoru. Většinou se...

Různá vyšetření ve stejném čase a na jednom místě

Urologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě je respektovaným pracovištěm nejen v rozsahu regionu, ale i v rámci ČR, které se mimo jiné dlouhodobě zabývá...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Transsexualismus: co o něm víme

Transsexualismus se v Seznamu diagnóz objevil poprvé v roce 1980. Jedná se o poruchu sexuální identifikace, kdy jednotlivec cítí silnou a přetrvávající opačnou pohlavní...

Urologické aspekty při ošetřování po úraze páteře a míchy

Prognóza poranění a kvalita života kvadru a paraplegiků závisí z velké části na zvládnutí poruch funkce močového měchýře. Péče o močový systém musí začínat...

Ledviny a jejich onemocnění

Pokud se porucha činnosti ledvin objeví, je důležité ji odhalit a léčit včas, aby byly schopné fungovat po celý život pacienta. Navíc i poměrně...

Kompletní systém močové analýzy

Chemická analýza moči a vyšetření močového sedimentu je považováno za screeningové vyšetření, které může napovědět mnoho o zdravotním stavu pacienta. Aby...

Výhody operačního řešení BPH laserem

BPH je nezhoubné zvětšení prostaty způsobující potíže s močením, které mohou vést k dalším komplikacím, jako je infekce, konkrementy v močovém měchýři nebo poškození...

Urgence a urgentní inkontinence

„Teprve nedávno jsme si uvědomili, že to, co nemocné s urologickým onemocněním nejčastěji přivádí k lékaři, co je trápí, jsou urgence a potíže s...

Nejčastější problém – inkontinence a hrozba dekubitů

Močí či stolicí porušená kůže je méně odolná vůči mechanickým vlivům. Při nesprávné či nedostatečné hygieně se na ní množí bakterie, což může vést...

Infekce močových cest

Infekce močových cest patří mezi nejčastější zánětlivá onemocnění. Ženy jsou ohroženy podstatně častěji a infekce u nich může probíhat formou nevýrazného subklinického onemocnění, ale...

Syndrom hyperaktivního měchýře

Syndrom hyperaktivního měchýře, který byl definován teprve nedávno, představuje soubor symptomů, jako je močová urgence, polakisurie a nykturie. Prevalence není přesně známa. Terapie využívá...