Urologie

Nemoc a kvalita života

Kvalita života se stala jedním z nejpoužívanějších pojmů medicíny. Dokonce se objevuje názor, že zdravotní péče má smysl do té míry, v jaké pozitivně...

Využití SANS v léčbě hyperaktivního měchýře

Jako urgentní inkontinenci označujeme nedobrovolný únik moči při silném nucení na močení, kterému musí pacient neprodleně vyhovět. Příčin vzniku hyperaktivního měchýře může být řada, např....

OAB – choroba (téměř) pětiny populace

Syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB, OverActive Bladder) lze označit za diagnózu třetího tisíciletí, přestože jeho příznaky provázejí lidstvo, kam až paměť sahá. Mezinárodní odborná...

Kvalita života u inkontinentních seniorů

Aspekt kvality života je obsažen již v definici inkontinence podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS). Jde o mimovolní únik moči, který je objektivně prokazatelný...

Onemocnění ledvin a močových cest

Při vyšetřování dětí bychom si měli vždy nejprve všimnout možných změn při vylučování moči, jako je její vzhled, změna v množství či frekvenci močení,...

Klitoris prý vypadá úplně jinak, než si lidé dosud mysleli

Po dvě tisíciletí byl klitoris jen malým "pahorkem", nyní se ale zdá, že je spíše "horou". Tvrdí to alespoň australská uroložka Helen O'Connelová, která...

Ošetřování nemocného s hematurií při chronické léčbě Warfarinem

Pan K. J., 47 let, byl přijat na urologické oddělení MNO s dg. hematurie, při chronické medikaci Warfarinem. Pacient byl po náhradě aortální chlopně...

Úspěšné transplantace ledvin od starších dárců

Dlouhodobé přežití transplantovaných ledvin od starších dárců je horší než od dárců mladších. Nová studie však zjistila, že výběr vhodných štěpů na základě histologické...

Akutní glomerulonefritida u dětí

Akutní glomerulonefritida (dále AGN) je charakterizována akutními zánětlivými změnami, které postihují především glomerulus, patologické změny mohou být přítomny i v intersticiu ledviny... Klíčová slova akutní glomerulonefritida...

Morbus Berger

proteinurie se svráštělými ledvinami a hypertrofickým srdcem v pitevním nálezu. Později byla Brightova nemoc členěna podle klinického průběhu, etiopatogenetických hledisek a zejména podle morfologického...

Transrektální biopsie prostaty

Každý muž od 50 let věku by měl jednou ročně absolvovat vyšetření prostaty, zahrnující palpační vyšetření per rectum a odběr žilní krve ke stanovení...

Diabetická nefropatie

Vznik onemocnění ledvin diabetické i nediabetické etiologie u pacienta s diabetes mellitus (DM) nepochybně významným způsobem modifikuje další průběh života a prognózu pacienta... Klíčová slova diabetická...

Ošetřování pacienta po radikální cystektomii

Radikální cystektomie je považována za standardní a nejúčinnější metodu léčby nediseminovaného karcinomu močového měchýře. Znamená to odstranění močového měchýře spolu s perivezikální tukovou tkání...

Amyloidóza ledvin

Amyloidóza je onemocnění, pro které je charakteristické extracelulární ukládání proteinových hmot fibrilární struktury a běžně se dělí do systémové a lokalizované formy... Klíčová slova primární amyloidóza...

Únik moči u žen – urgentní

Zjednodušeně lze rozdělit ženy trpící inkontinencí moči do tří skupin - v Sestře 3/06 jsem se věnoval diagnóze GSI, tedy ženám, které trápí únik...

Analgetická nefropatie

Analgetika mohou vyvolat různé renální syndromy (Obr. 1). Nesteroidní antirevmatika (NSA) vyvolávají akutní vazomotorické selhání ledvin (AVSL) u nemocných s disponovaným terénem, jakým je...

Psychosociální problematika inkontinentních seniorek

Inkontinence moči patří mezi časté a závažné chorobné příznaky, nelze ji však vždy považovat za chorobu v pravém slova smyslu, nýbrž za příznak chorobného...

Urostomie a její vliv na sexuální život

V termínu od 12. do 22. června loňského roku proběhl ve Finsku Evropský kongres stomasester. Všechny přednášky se konaly v Kongresovém centru v Helsinkách....

Možnosti a limity dialýzy

První život zachráněný dialýzou je datován rokem 1945, kdy v holandském Kampenu prof. Wiliam Kolff vyléčil z uremického kómatu 67letou pacientku se selháním ledvin... Klíčová...

Vyšetření funkce ledvin: možnosti biochemické laboratoře

Stanovení hodnoty glomerulární filtrace (GF) patří mezi základní diagnostické postupy a vychází z ní nová klasifikace K-DOQI(1) (Tab. 1). GF je také důležitým podkladem...