Výzkum

Empatie na pracovišti

O empatii se v poslední době hodně hovoří zejména v souvislosti s pomáhajícími profesemi. Je vnímána jako důležitá součást komunikace pracovníka s klientem /...

Postoje veřejnosti k otužování

Otužování je činnost, jejímž výsledkem má být schopnost organismu správně a pohotově reagovat na klimatické výkyvy zevního prostředí (Zeman, 2006). Jako otužovací stimuly jsou...

Rakovina děložního čípku se týká i mladých dívek a žen

Rakovina děložního čípku je trvale druhým nejčastěji se vyskytujícím nádorem ženských pohlavních orgánů. Ve srovnání se zeměmi EU se ČR vyznačuje o 50 %...

Hranice v psychice sestry mezi profesní rolí a rolí matky a manželky

Pracovala jsem jako sestra řadová, ve směnách, i jako sestra staniční, takže „na obou stranách barikády“. Bývala jsem náhle povolávána do směny, později jsem...

Dopravní nehody v roce 2005 z pohledu traumacentra

Jak uvádějí statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, jsou poranění a otravy po nemocích oběhové soustavy a zhoubných novotvarech třetí nejčastější příčinou smrti...

Co to jsou klinické studie?

S otázkou „Co to jsou klinické studie?“ jsem se setkala již několikrát. Chtěla bych proto alespoň zběžně přiblížit obsah pojmu „klinické studie“ neboli klinické...

Pohotovostní antikoncepce

Jedná se o hormonální tabletku užívanou po nechráněném styku. Její použití je vhodné například v situacích, kdy selže kondom, partner pozdě přeruší soulož, když...

Syndrom vyhoření bohužel není minulostí

Syndrom vyhoření můžeme sledovat na třech úrovních. Na psychické úrovni se projevuje pocitem celkového vyčerpání, ztrátou motivace, depresivním laděním, pocity smutku a frustrace, projevy...

Problematika umělé plicní ventilace v domácí péči

V intenzivní medicíně představují určitý problém klienti trvale závislí na ventilační a oxygenační terapii. Jednou z možností, jak uspokojit jejich biopsychosociální potřeby a zlepšit...

Únava jako důležitý indikátor kvality života

Kvalita života onkologicky nemocných po transplantaci krvetvorných buněk je často narušena výskytem únavy, proto zdravotní sestry při poskytování ošetřovatelské péče pravidelně závažnost únavy monitorují...

Informovanost pacientek před operačním výkonem

Tématem naší práce bylo zjistit, jak a kým jsou pacientky informovány před operačním výkonem a jak informacím rozumějí. Správně informovaná pacientka operační výkon lépe...

Syndrom vyhoření

Ke zjištění stupně vyhoření lze použít celou řadu nejrůznějších dotazníků. Tuto skutečnost lze však zjišťovat také pozorováním vlastních pocitů, nebo je ji možné poznávat...

Prestiž povolání sestry ve zdravotnictví

Současné zdravotnictví se potýká s řadou problémů včetně ekonomických, organizačních a personálních. Existuje relativní nedostatek sester, který má řadu důvodů. Nedostatek sester ve zdravotnictví se...

Kvalita péče očima pacientů na centrálním příjmu

Způsob přijetí pacienta do nemocnice je důležitý i proto, že si podle jeho průběhu pacient utváří první dojem o celé nemocnici. Pokud je záporný,...

Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství

V loňském roce se studenti ošetřovatelství 1. LF UK zúčastnili workshopu Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství, který vedla sestra s mnoha zkušenostmi ve výzkumu, mj....