Oboru Všeobecné lékařství hrozí v Ostravě omezení akreditace

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu, jež na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a našla v něm pochybení. Mluvčí fakulty řekla, že fakulta už zpřísnila odvolací řízení při přijímání studentů. Rektor univerzity Jan Lata nevidí jako nutné omezovat fakultě akreditaci.

Podle Laty univerzita nesouhlasí se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu v tom, že jde o selhání kontrolního systému na univerzitě a nemyslí si, že by bylo třeba omezit akreditaci. „Ostravská univerzita nejen prověřila situaci na jiných fakultách a došla k závěru, že je vše v pořádku, ale také přijala všechna opatření, která ve své zprávě zmiňuje kontrolní komise Národního akreditačního úřadu,“ řekl Lata.

Mluvčí Lékařské fakulty Hana Hanke řekla, že zatím jde jen o dokument bez právního dopadu. „Bez ohledu na šetření komise jsme letos už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísňují pravidla odvolacího řízení. Tuto skutečnost však komise během svého šetření nějak nezohlednila,“ uvedla mluvčí.

Ze zprávy vyplývá, že komise vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků a jejich dlouhodobému charakteru doporučila Radě Národního akreditačního úřadu zkontrolovat přijímací řízení i v nelékařských studijních programech fakulty a ve studijních programech na ostatních fakultách OU. Kdyby kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, zda s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, kterou univerzita získala minulý rok.

Zastupující předseda Národního akreditačního úřadu Ivan Barančík odmítl protokol o kontrole komentovat. „Nemohu komentovat jeho obsah, protože škola se k němu musí vyjádřit a na základě toho vyjádření teprve se předloží radě k rozhodnutí,“ řekl. Rada NAÚ by o dalším postupu mohla rozhodnout na zasedání 18. července.

Lata zdůraznil, že vedení univerzity už loni označilo za nepřijatelné přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky: „V tomto se plně ztotožňujeme se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Jedná se jednoznačně o manažerské pochybení vedení Lékařské fakulty“.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové předal NAÚ univerzitě protokol o kontrole s popisem zjištění a návrhy doporučení 10. června a škola má nyní lhůtu na seznámení se závěry a případné podání námitek.

„O případných sankcích vůči Ostravské univerzitě, například omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu studijního programu nové uchazeče, může rozhodnout Rada Akreditačního úřadu,“ uvedla Lednová. „Text protokolu je až do skončení řízení neveřejný,“ dodala.

NAÚ začal prověřovat dění na fakultě, když se v médiích objevily zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu.

Ohodnoťte tento článek!