Odborná konference Sympozium AGEL zhodnotí 30 let ve zdravotnictví

Špičkové odborníky, aktuální medicínská témata i zhodnocení vývoje uplynulých třiceti let nabídne již 13. ročník odborné konference Sympozium AGEL, který se koná 2.–3. října v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Letošní téma 30 let ve zdravotnictví nabídne odborné zdravotnické přednášky a panelové diskuze elitních hostů z České a Slovenské republiky. Sympozium AGEL každoročně přivítá více než 500 účastníků z řad odborné zdravotnické veřejnosti.

Dvoudenní odborná konference zve ve středu 2. října na dvě panelové diskuze. „Jsem potěšen, že pozvání na konferenci přijala řada významných představitelů českého zdravotnictví v čele s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem a prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislavem Friedrichem, kteří budou diskutovat na téma Minulost, přítomnost a budoucnost zdravotnictví. Odpolední diskuzní blok na téma Vícezdrojové financování zdravotní péče proběhne za přítomnosti předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR prof. Věry Adámkové, zástupců ministerstva zdravotnictví a zainteresovaných zdravotnických institucí,“ láká na první den programu konference Mgr. Vladimír Grabowski, ředitel Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL, který odbornou konferenci pořádá.

Ve čtvrtek 3. října se mohou zájemci těšit na odborné lékařské i nelékařské přednášky, které zhodnotí dosavadní vývoj dílčích medicínských oborů, ale také předestřou jejich budoucnost. „Přivítáme renomované odborníky, kteří se s námi podělí o své zkušenosti a poznatky, což dokládají i předsedající jednotlivých medicínských okruhů. Internímu lékařskému bloku předsedá prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc. Chirurgický blok povedou prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. a prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. a bloku ostatních medicínských disciplín předsedají prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.  Nejen jejich přítomnost dokazuje odborný status konference, rovněž nelékařská sekce nabídne osobnosti. Věřím, že přítomnost všech odborníků je zárukou vysoké úrovně Sympozia,“ zve ředitel Vladimír Grabowski všechny zdravotníky i odbornou veřejnost.

Zájemci se také mohou aktivně zapojit do soutěže O Nejlepší poster, jehož námět má reflektovat libovolné téma z oblasti medicíny. Termín pro odevzdání posteru v elektronické podobě je do 20.9.2019. Specifikace a podmínky soutěže najdou zájemci na sympozium.agel.cz. Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: Lékař, Nelékař a Hlas publika. O vítězi mohou účastníci konference hlasovat po dobu trvání 13. Sympozia AGEL v dotykových obrazovkách ve foyer hotelu.

Zájemci o registraci se mohou na Sympozium AGEL přihlásit pomocí online formuláře na sympozium.agel.cz do 20. 9. 2019.

 

Ohodnoťte tento článek!