Odtok plodové vody nemusí vždy doprovázet kontrakce. Jak jej rozpoznat?

Odtok plodové vody se na rozdíl od těhotenského výtoku většinou projevuje vlhkostí i v oblasti stehen, neboť bývá výraznější. Plodová voda ovšem může odtékat rychleji ve větším množství, nebo pomalu po částech, nikdy však neodteče najednou. Problém může nastat při předčasném odtoku plodové vody, který je potřeba co nejrychleji řešit. Východiskem je vždy návštěva lékaře.

Odtok plodové vody bez kontrakcí

Zatímco některé ženy se před vypuknutím porodu potýkají nejprve s kontrakcemi a poté jim těsně před porodem odteče plodová voda, jiné jej zažijí i bez kontrakcí. Odtok plodové vody však vždy značí blížící se porod. Plodová voda někdy odteče náhle ve velkém množství, ale může rovněž odtékat i postupně po malých částech.

Během těhotenství může běžně docházet k úniku některých tekutin z pochvy, proto není třeba se hned znepokojovat. Může se jednat o typický těhotenský výtok, který se zejména koncem těhotenství objevuje ve zvýšeném množství. Stejně tak není vyloučená inkontinence, tedy menší únik moči, a případně se může jednat i o zánětlivý výtok.

Jak poznat odtok plodové vody?

Jak již bylo zmíněno výše, plodová voda může „prasknout“ náhle a rychle odtéct, ale stejně tak může docházet k jejímu postupnému uvolňování. Neměla by však nikdy odtéct jednorázově, neboť odchod plodové vody je vždy trvalejší. Jakmile totiž část vody unikne, hlavička plodu klesne do děložního úseku a uzátkuje ho. V důsledku tohoto utěsnění zůstane zbytek plodové vody nad hlavičkou a odtéká postupně v malém množství.

Jakmile k odtoku vody dojde, ucítíte pravděpodobně zvlhnutí na stehnech, jako by došlo k úniku menšího množství moči. Voda by však na rozdíl od moči měla být bezbarvá a bez zápachu, jelikož je z 99 % tvořena vodou a zbylé jedno procento tvoří glukóza, bílkoviny, močovina, kreatinin a minerální látky.

Známkou blížícího se porodu bývá rovněž odchod hlenové zátky, která připomíná hustý hlen, případně může být s příměsí krve v důsledku otevírání porodních cest. Pokud je plodová voda zbarvená do zelena nebo do žluta a zapáchá, může signalizovat infekci nebo tíseň plodu.

Proč jet po úniku plodové vody do porodnice?

Jakmile dojde k úniku plodové vody, je potřeba vyrazit do porodnice, kde máte naplánovaný porod, jelikož se jedná o jednoznačný důvod pro přijetí do nemocnice nehledě na to, ve kterém týdnu těhotenství se právě nacházíte. Je tedy dobré vědět, jak poznat únik plodové vody. V případě, že dojde k odtoku plodové vody dříve, než je běžné, může se jednat o některou z porodních komplikací.

Pokud by plodová voda odtekla a z pochvy by se do plodového vejce dostaly choroboplodné zárodky otvorem v plodových blanách, mohly by proniknout do úst i dýchacích cest plodu, čímž by zapříčinily vážné onemocnění.

Ve chvíli, kdy dojde k úniku vody, je nutné, aby rodící žena byla pod odborným dohledem lékařů, kteří dokáží včas zaznamenat riziko infekce a záhy učinit potřebná opatření, aby tomu zabránili.

Předčasný odtok plodové vody

K předčasnému odtoku plodové vody dochází podle odborných zdrojů ve 4,5 až 14 % těhotenství, přičemž vždy hraje roli, ve kterém týdnu těhotenství k němu dojde. Zhruba u 30 % případů se jedná o předčasný porod. Může být rovněž známkou samovolného potratu.

Při předčasném odtoku plodové vody je zde pro matku zvýšené riziko infekce, v případě dítěte mohou být důsledky i fatálnější, v dřívějších termínem může dokonce způsobit úmrtí plodu. Jakmile jej zaznamenáte nebo máte jen podezření, je nutné ihned vyhledat lékaře.

Rizikové faktory pro předčasný odtok plodové vody:

 • Infekce (STD)
 • Předčasná děložní činnost
 • Vícečetná těhotenství
 • Předčasný porod v anamnéze
 • Vrozené vývojové vady dělohy
 • Konizace
 • Pohlavní styk

Jak poznat předčasný odtok plodové vody?

Jak bylo již výše zmíněno, během těhotenství únik tělesných tekutin nemusí ihned nutně znamenat odtok plodové vody. Pokud si nejste jisté, zda se jedná o poševní výtok, únik moči nebo plodovou vodu, je vždy nejlepším řešením vyhledat lékaře, který provede rychlý test, případně i další vyšetření.

Test na únik plodové vody

Než se vydáte k doktorovi, je dobré zachytit tekutinu například do vložky, aby ji mohl otestovat. Nejčastěji se provádí test prostřednictvím Temessvaryho roztoku, který se pokape na danou tekutinu, a pokud se jedná o plodovou vodu, roztok zmodrá. Tato zkouška je v podstatě založena na změně pH pochvy z kyselého na zásadité.

Další vyšetření na únik plodové vody

 • Stanovení pH pomocí indikačního papírku: pH plodové vody se pohybuje v rozmezí 7,1 až 7,3, zatímco pH pochvy bývá v rozmezí 4,5 až 6.
 • Klinické vyšetření: prostá metoda, jež zjišťuje přítomnost plodové vody v zadní klenbě nebo odtok z cervikálního kanálu.
 • Ultrazvukové vyšetření: to představuje spíše orientační diagnostiku.
 • Vysoce citlivá diagnostika pomocí Inlab proužku PROM (Premature Rupture of Fetal Membranes): Jedná se o proužkový kvalitativní test, který detekuje plodovou vodu ve vaginální sekreci.

Postup při předčasném odtoku plodové vody

Při rozhodování o dalším postupu je vždy zohledňováno gestační stáří, poloha plodu, aktuální stav plodu a rovněž zdravotní stav matky. Pokud jsou identifikovány známky infekce či kolonizace pochvy streptokoky skupiny B, je ihned provokován porod, který bývá veden císařským řezem.

Císařský řez je zpravidla možný tehdy, je-li plod v poloze koncem pánevním do hmotnosti 2500 gramů. Při gestačním týdnu nižším než je 26tt bývá provedení císařského řezu technicky velmi náročné, proto se volí individuální přístup po konzultaci s rodící ženou. V případě výskytu infekce je možné přistoupit také k podání antibiotik či kortikosteroidů.

Další příznaky blížícího se porodu

 • Pravidelné a intenzivní kontrakce v intervalu 10 až 15 minut
 • Změny pohybů plodu, zejména jsou-li intenzivní nebo bolí
 • Krvácení (může signalizovat i vážnější problém)
 • Náhlá bolest zad v důsledku tlaku miminka na páteř

Zdroje: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. (porodnice.cz), lekari.porodnice.cz, nutriklub.cz

Ohodnoťte tento článek!