Otevření dětské polikliniky Fakultní nemocnice v Motole

Celý komplex dětské části Fakultní nemocnice v Motole, který je navzájem propojen, procházel nákladnou rekonstrukcí za nepřetržitého provozu už od roku 2006 a jako poslední byla zrekonstruována budova dětské polikliniky. V první fázi byly rekonstruovány všechna čtyři křídla – A,B,C i D – tedy lůžková část a nakonec – rekonstrukce dětské polikliniky – křídlo E, která začala v polovině roku 2016. Po dlouhých 12 letech to tedy bude poprvé, kdy ve Fakultní nemocnici v Motole nebude probíhat žádná rekonstrukce.

Objekt dětské polikliniky je jakousi vstupní „branou“ do dětské části nemocnice – pro příchod od trasy metra B v přízemí a vstupem od parkoviště ve sníženém přízemí. V osmipatrovém křídle dětské polikliniky, byly už před rekonstrukcí umístěny jednotlivé ambulantní provozy a také dětská pohotovost.

Realizace celé rekonstrukce probíhala v rámci dvou projektů:

1. „FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky“

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce objektu polikliniky dětské části FN Motol včetně nástavby objektu v úrovni 6.patra a přístavby koncové komunikační vertikály, rozšíření spojovací přístupové terasy mezi křídly E a F. Provedené stavební práce se kromě úprav zaměřených na zvýšení komfortu pacientů i personálu, týkaly sanací nosných konstrukcí a zahrnovaly výměnu většiny stavebních prvků. Pavilony, které tvoří základ současného komplexu dětské nemocnice, slouží od roku 1977.

Předpokládané náklady na realizaci projektu včetně úroků z dodavatelských úvěrů jsou v celkové výši 488 141 345,- Kč včetně DPH.

Zdroje financování formou dotace ze státního rozpočtu jsou dle platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 339 000 000,00 Kč.

Vlastní zdroje FN Motol budou ve výši 149 141 345,- Kč.

2. „FN Motol – DFN – rekonstrukce křídla E – ICT“

Součástí projektu je i vybavení ambulantních pracovišť zdravotnickou technikou, kompletní dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií spojených s rekonstrukcí dětské polikliniky.

Informační a komunikační technologie zahrnují následující provozní soubory :

  • Elektrická požární signalizace (EPS)
  • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
  • Telefonní ústředna
  • Strukturovaná kabeláž
  • Kartový systém.

Předpokládané náklady na realizaci projektu včetně úroků z dodavatelských úvěrů jsou v celkové výši 76 753 850,- Kč včetně DPH. Vlastní zdroje FN Motol budou ve výši 76 753 850,- Kč.

Celkové náklady, které uhradí  z vlastních zdrojů FN Motol jsou tedy – 225 895 195,- Kč.

Celkové náklady na rekonstrukci dětské polikliniky včetně vybavení pracovišť  zdravotnickou technikou jsou ve výši – 564 895 195,- Kč

 

Ohodnoťte tento článek!