Petr Šonka: Musíme myslet na to, co bude zítra

Na XXXIV. sjezdu delegátů České lékařské komory došlo k dalšímu vyhrocení některých sporů, zejména mezi představiteli primární péče a vedením komory. Prezident ČLK Milan Kubek vyčetl Koalici soukromých lékařů servilitu k ministrovi, která měla zapříčinit nízkou výši jejich úhrad. Měli se podle něj nedohodnout a podpořit Krizový štáb – pak by si vyjednali lepší podmínky. Delegáti sjezdu ČLK zároveň odsouhlasili výzvu soukromým lékařům, aby udělili ČLK, o. s., plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení v dalších letech. Měli by tedy soukromí lékaři plnou moc ČLK, o. s., udělit? A proč? Požádali jsme pro časopis Zdravotnictví a medicína o komentář předsedkyni Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilonu Hülleovou, předsedu Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonku i prezidenta ČLK Milana Kubka.

Po vydání úhradové vyhlášky vyšla v časopisu Tempus Medicorum řada článků dehonestujících členy KSL, které dikcí připomínají slavné články o samozvancích a zaprodancích z normalizačního Rudého práva. Prezident Kubek nás v nich obviňuje z toho, že nedostatečně hájíme zájmy soukromých lékařů. Tvrdí, že jsme vrazili kudlu do zad odborářů tím, že jsme trvali na našich dohodách, a zároveň že soukromí lékaři parazitují na lékařích v nemocnicích. Ve svých útocích pokračoval na nedávném sjezdu ČLK a opakovaně bombarduje naše členy nevyžádanými maily plnými nepravdivých informací. Sám k osobním výpadům proti představitelům KSL a k propagaci ČLK, o. s., využívá mailové kontakty členů ČLK a neomezený prostor v časopise Tempus Medicorum, který hradí ze svých příspěvků všichni členové ČLK, tedy i soukromí lékaři. Těm ale upírá ve stejném médiu možnost se hájit a odmítl zveřejnit otevřenou výzvu KSL prezidentovi ČLK. Proto vítám možnost uvést věc na pravou míru na stránkách tohoto časopisu.

Je nezpochybnitelné, že v dohodovacím řízení (DŘ) pro rok 2020 bylo dosaženo nebývalého navýšení úhrad soukromých lékařů, ale rozhodně se tak nestalo na úkor nemocnic. Navýšení úhrad pro lůžková zařízení odpovídá navýšení úhrad pro ambulance a rozdělení financí je spravedlivé.

Pokud mám mluvit za praktické lékaře, je třeba říci, že nám jde o celkovou proměnu postavení a role praktiků ve zdravotním systému, a především o rozšíření našich kompetencí. To samozřejmě musí reflektovat úhrady péče, ale nejde jen o nominální navýšení. Příkladem budiž letošní dohoda na vzniku výkonu epizoda péče, který nahrazuje do značné míry nesmyslný výkon pro náhradu regulačního poplatku. Díky jednáním se zdravotními pojišťovnami dosáhl náš segment dva roky za sebou dohody, což považuji za velmi pozitivní zprávu. Už v DŘ pro rok 2019 jsme s plátci dohodli navýšení o 5,5 % a dosavadní vývoj úhrad v letošním roce ukazuje, že reálný nárůst bude vyšší. Úhradová vyhláška pro rok 2020 počítá s navýšením ve výši cca 8 %. Celkový růst v našem segmentu v období 2019–2020 bude tedy minimálně 15 %. Pro srovnání: za předcházejících 10 let, kdy pro nás DŘ většinou končilo nedohodou a kdy (mimo jiné díky odborům a politice ČLK) každé navýšení výběru pojistného končilo v nemocnicích a platech jejich zaměstnanců, činil celkový růst našeho segmentu 7 %. Rostli jsme tedy 0,7 % ročně, což nekrylo ani inflaci. To vše se souhlasem ČLK, která proti této nespravedlnosti nikdy nahlas neprotestovala.

Během několika kol vyjednávání v DŘ na rok 2020 nepřišel nikdo z vedení komory s vlastním návrhem, ale ani žádnou oponenturou či připomínkou k našim návrhům. Po skončení DŘ se ČLK stala společně s odboráři součástí tzv. Krizového štábu, který se snažil torpédovat dohody většiny segmentů a vyvíjel tlak na ministerstvo, aby změnilo úhradovou vyhlášku a dalo nejvíce prostředků těm, kteří se nedohodli, zejména nemocnicím na další plošné navýšení platů lékařů, sester a ostatního personálu.

My jsme trvali na tom, že dohody musí být respektovány. Tak jak to předpokládá zákon a jak to také dopředu deklarovalo ministerstvo. Tento náš postoj je transparentní a trvalý již mnoho let. Stejné stanovisko držela KSL, ale také Rada poskytovatelů, která sdružuje zástupce ze všech segmentů. Ta ve svém usnesení vyzvala k dodržení dohod vzniklých v DŘ a jejich urychlenému vydání v úhradové vyhlášce, odmítla plošné navyšování platů i politické zásahy do procesu vyjednávání o úhradách zdravotní péče.

Sdružení praktických lékařů jde vždy cestou dialogu a dohody, je-li k tomu prostor. Opakovaně jsme v minulosti dokázali, že se o svá práva umíme přihlásit i formou hlasitého protestu. Toto řešení však považujeme za extrémní a vhodné pouze pro extrémní situace. Současná situace v českém zdravotnictví taková není. V žádném případě ale nehájíme zájmy ministra či pojišťoven, jak nás obvinil prezident Kubek. Jediné zájmy, které vždy a za všech okolností hájíme, jsou zájmy našich pěti tisíc dobrovolných členů. Proto nikdy nemůžeme přistoupit na rozdělení a projídání rezerv pojišťoven v době ekonomického růstu. Na rozdíl od odborářů musíme myslet na to, co bude zítra. Musíme udržet v chodu naše ordinace a platit náš personál i v situaci, kdy ekonomika nebude šlapat jako dnes a dojde k propadu ve výběru pojistného. A nic není tak jisté, jako to, že k takové situaci dříve nebo později dojde. Pak bude ten správný čas začít rezervy rozpouštět. Protože náklady na zdravotnictví rostou lineárně, i když výkon ekonomiky kolísá cyklicky. Ještě si dobře pamatujeme dobu, kdy pojišťovny platily faktury s půlročním zpožděním, i co to znamenalo pro naše praxe, které byly na hraně ekonomického kolapsu.

Současné ani předcházející vedení ČLK nehájí a nikdy nehájilo zájmy soukromých lékařů a ani se nesnažilo vyvažovat zájmy jednotlivých skupin, které ČLK tvoří. Z principu by ČLK vůbec neměla úhrady řešit. Prezident Kubek ale nikdy nedokázal překročit svůj stín odborářského bosse a vždy upřednostňoval zájmy nemocnic. Kdyby měl sepsat seznam toho, co kdy udělal pro soukromé lékaře, nebylo by to dlouhé čtení. Přesvědčovat je v době, kdy jim jejich profesní organizace dokázaly zajistit historicky bezprecedentní nárůst úhrad, o tom, že ČLK bude hájit jejich zájmy lépe, je troufalost. Je smutné sledovat, jak prezident organizace, jejímž posláním je hájit zájmy všech lékařů a jíž jsme všichni povinnými členy, se opět snaží lékaře rozeštvat dle hesla „rozděl a panuj“. V atmosféře nenávisti, netolerance a obav z vnějšího i vnitřního nepřítele se mu totiž mnohem lépe vládne. Odvádí to pozornost od vnitřních problémů, jako je financování prodražujícího se Domu lékařů. Ale především od největšího problému ČLK, kterým je jeho konfliktní a destruktivní přístup, neschopnost dialogu prakticky s kýmkoliv a absence koncepce, či alespoň nějaké vize budoucnosti.

Petr Šonka,
předseda Sdružení praktických lékařů ČR,
mluvčí Koalice Soukromých lékařů

Petr Šonka: Musíme myslet na to, co bude zítra
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlas/ů