Postgraduální medicína

Odborný časopis pro lékaře

• Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína je koncipován jako zdroj informací pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů.

• Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě.

• Monotematický Focus, věnovaný vždy jednomu lékařskému oboru, je editován předním odborníkem, který garantuje jeho
odbornou úroveň.

• Postgraduální medicína je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a všechny publikované práce procházejí recenzním řízením.

• Speciální přílohy jsou věnovány vybranému aktuálnímu medicínskému problému.

• Součástí časopisu je test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který je ohodnocen 2 kreditními body.

 

Více o časopisu zde

Ohodnoťte tento článek!