Před sto lety byl založen Československý červený kříž

Za oficiální datum založení dobrovolné humanitární organizace Československý červený kříž (ČSČK), předchůdkyně dnešního Českého červeného kříže, je považován 6. únor 1919. Toto datum totiž nese dopis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, v němž vyslovil souhlas se vznikem této organizace i se jmenováním jeho dcery Alice do funkce předsedkyně Červeného kříže. Vedla jej nakonec celé dvě dekády, až do roku 1938.

Organizace navazovala na působení Vlasteneckého pomocného spolku pro Království České, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a jehož stanovy schválilo c. k. místodržitelství v září 1868. K zakládání národních organizací Červeného kříže vyzval v říjnu 1863 Mezinárodní výbor pro pomoc raněným vojákům, který vznikl nedlouho předtím z iniciativy švýcarského filantropa Jeana-Henriho Dunanta. V té době bylo jejich hlavním cílem zmírňovat utrpení v dobách válek.

Československý červený kříž působil do ledna 1993, kdy se spolu s republikou rozdělil na samostatný Český a Slovenský červený kříž. V současné době má Český červený kříž na přibližně 17.000 členů a dobrovolníků sdružených v pěti stovkách místních skupin. Počet členů i skupin ovšem za poslední dekádu výrazně klesl, přibližně o třetinu. Kromě dobrovolníků má Český červený kříž také 640 zaměstnanců, předloni hospodařil s rozpočtem 353 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!