Při rizikovém těhotenství je důležitý klid a psychická pohoda. Víte, jaké faktory ho ovlivňují?

Rizikové těhotenství může být zapříčiněno zdravotními problémy nastávající matky, psychickou nepohodou či špatným životním stylem, ale někdy se jedná pouze o preventivní opatření. O tom, jaký režim je během rizikového těhotenství potřeba dodržovat, rozhodne váš lékař. V některých případech to mohou být pouze mírná omezení, jindy je potřeba přistoupit i k hospitalizaci těhotné ženy.

Co znamená rizikové těhotenství

Rizikové těhotenství představuje stav, při kterém je fyziologický průběh gravidity nějakým způsobem ohrožen a nastávající matka i dítě jsou vystaveni vyššímu riziku možných komplikací. Je však dobré si uvědomit, že rizikové těhotenství není totéž jako patologické těhotenství, při kterém je matka či dítě vážně nemocné, ale jedná se „pouze“ o zvýšené riziko.

Pokud tedy lékař těhotné ženě diagnostikuje rizikové těhotenství, znamená to, že by měla dodržovat speciální režim, který jí bude stanoven, aby tím co nejvíce snížila výskyt možných komplikací a ochránila tak zdraví nejen svého miminka, ale i své vlastní.

Jaká existují rizika?

  • Potrat v prvním trimestru těhotenství
  • Těhotenská cukrovka
  • Preeklampsie (při otocích a zvýšeném krevním tlaku)
  • Předčasný porod (při předčasné děložní aktivitě)
  • Hypotrofie plodu (při nedostatečné funkci placenty)
  • Vývojové vady plodu

Příčiny rizikového těhotenství

Příčiny rizikového těhotenství nebývají vždy zřejmě prokazatelné, existují však faktory, které mohou průběh těhotenství ovlivnit. Důvody bývají ve většině případu somatické, nicméně psychický stav nastávající matky zde hraje neméně důležitou roli. Příčiny tedy mohou být i psychosomatické, které se zpočátku projevují například poruchami spánku či metabolickými poruchami.

Psychické příčiny

Psychika bývá v těhotenství často ovlivňována kolísající hladinou hormonů, a proto je dobré si v daném okamžiku své emoce vždy zracionalizovat a snažit se případné pocity podrážděnosti, úzkosti a strachu ještě neumocňovat, pokud je to alespoň trochu možné. V těhotenství jsou obavy z přicházejícího porodu a následného mateřství běžné, je však důležité soustředit se především na jeho pozitivní aspekty.

Po psychické stránce bývají rizikové především konflikty, ať už v rodině, s partnerem nebo v zaměstnání, které se bohužel hůře ovlivňují. Nejrizikovější jsou potom obtížné životní situace jako ztráta zaměstnání, problémy s bydlením či ztráta blízké osoby, jež mohou mít velmi negativní dopad na psychické zdraví těhotné ženy.

Zdravotní faktory vzniklé před zahájením těhotenství

V některých případech je rizikové těhotenství stanoveno na základě zdravotních obtíží, které s probíhajícím těhotenstvím přímo nesouvisí, jelikož byly prokázány již dříve, nicméně mohou ovlivnit průběh těhotenství, zejména pak zdraví budoucí matky. Jedná se o tyto faktory:

Další faktory ovlivňující průběh těhotenství

Kromě výše zmíněných příčin existují i další faktory, které mohou ovlivnit fyziologický průběh těhotenství. Jedním z nich je vyšší věk těhotné ženy, především jedná-li se o prvorodičku. Za období, kdy se riziko výrazně zvětšuje, je považován 35. rok věku ženy. S dalšími přibývajícími roky se poté riziko nadále zvyšuje.

Nemalý podíl může hrát v průběhu těhotenství životní styl matky dítěte, zejména pak užívání alkoholu, kouření, nadměrná konzumace kofeinu, špatná výživa, nízký hygienický standard, práce na směny, nedostatek spánku a dále také přílišná fyzická zátěž v práci či při sportu.

Více informací nejen o komplikacích v těhotenství, ale i celkovém průběhu naleznete na stránkách Rodičov.cz.

Režim v rizikovém těhotenství

Ze všeho nejdůležitější je v této situaci dodržovat klid a odpočívat, nejen po fyzické stránce, ale především po té psychické. Určitě by se v tomto období ženy neměly věnovat fyzickým aktivitám a nosit těžké předměty, někdy bývá doporučován i klid na lůžku.

Pokud byste si myslely, že budete za těchto okolností pokračovat ve své práci z domova v pohodlí gauče, nejspíš i na tuto představu můžete zapomenout, jelikož případný stres z práce vám může uškodit více než samotný pohyb. V rizikovém těhotenství vám navíc lékař může podepsat dočasnou pracovní neschopnost, v takovém případě není vykonávání práce ani v souladu se zákonem.

Těhotná žena je pod pravidelným dohledem lékaře, který hlídá, zda se stav zlepšuje, je stabilní, nebo se naopak zhoršuje. Pokud lékař nastávající mamince doporučí omezený režim a její stav se stále zhoršuje, obvykle se přistupuje k přísnějším opatřením. Při některých zdravotních komplikacích je nutné přistoupit dokonce i k hospitalizaci.

Vycházky během rizikového těhotenství

Pokud vám bylo od lékaře stanoveno rizikové těhotenství spíše z preventivních důvodů, například pokud vykonáváte fyzicky či psychicky obtížnější práci nebo se u vás třeba objevily komplikace v minulém těhotenství, a budete v pracovní neschopnosti, váš ošetřující lékař vám může předepsat vycházky v předem určené době.

Ve stanovenou dobu se tedy můžete nacházet mimo domov, ale mimo stanovený čas je nutné zdržovat se výhradně doma, případně u lékaře. Čas, který je ze zákona povolen pro čerpání vycházek, je maximálně 6 hodin, neomezené vycházky už dnes zákon bohužel nedovoluje, přičemž nejdříve můžete odejít v 7 hodin ráno a doma musíte být nejpozději v 7 hodin večer.

Hospitalizace při rizikovém těhotenství

Hospitalizace těhotné ženy je namístě nejčastěji tehdy, objeví-li se u ní zdravotní komplikace, mezi které patří zejména vysoký krevní tlak, onemocnění srdce či jater nebo také cukrovku. Tyto nemoci mohou ženy trápit již před zahájením těhotenství, nebo mohou vzniknout až v souvislosti s těhotenstvím. V případě některých komplikací může být nutné přistoupit k porodu císařským řezem. Mezi komplikace, které vedou k hospitalizaci v důsledku těhotenství, řadíme:

  • Preeklampsii
  • Vícečetná těhotenství
  • Hrozící předčasný porod

Více informací z oblasti těhotenství, mateřství a rodičovství vám poskytne www.rodicov.cz.

Zdroje: nutriklub.cz, porodnice.cz, ulekare.cz

Při rizikovém těhotenství je důležitý klid a psychická pohoda. Víte, jaké faktory ho ovlivňují?
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů