Přídavky na děti: máte na ně nárok a kolik činí výše příspěvku?

Přídavky na děti pomáhají rodinám s nízkým příjmem finančně zaopatřit jejich děti. Zda na ně máte nárok, zjistíte na základě vašeho životního minima a počtu vašich dětí, ale o jeho výši rozhoduje věk potomků. Nárok na přídavky na děti je posuzován na základě všech vašich příjmů za poslední tři měsíce a je tedy vyplácen zpětně. Získat přídavky můžete dokonce, i když pracujete v Německu.

Co jsou přídavky na děti

Přídavky na děti slouží jako finanční příspěvek, který poskytuje stát pro rodiny s nízkými příjmy. Cílem těchto přídavků je pomoci zaopatřit náklady spojené s výživou a výchovou nezaopatřeného dítěte. Výše těchto příspěvků se pohybuje v rozmezí 500 – 1000 Kč a odvíjí se od věkové kategorie, do které dítě spadá. O přídavky na děti žádá zákonný zástupce dítěte, případně soudem zmocněná osoba.

Nárok na přídavky na děti

Při schvalování nároku na přídavky jsou posuzovány příjmy celé rodiny a stanovuje se na základě životního minima dané rodiny. Životní minimum se odvíjí od celkového počtu členů, které tato rodina má, a věku dětí v jedné domácnosti. Abyste dostali přídavky na děti, musíte splňovat následující podmínky:

 • Celkový příjem rodiny musí být nižší než 2,7násobek životního minima.
 • Osoba, která žádá o přídavky na děti, a posuzovaní členové rodiny musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Životní minimum se vypočítává z čisté mzdy a k ní se přičítají i další sociální dávky a výživné, mezi které patří například tyto:

 • Nemocenská
 • Rodičovský příspěvek
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Alimenty
 • Invalidní, starobní a vdovský/vdovecký důchod
 • Příjmy z pronájmu

Výše přídavků na děti

Konkrétní částka příspěvku je stanovena tabulkově a je rozdělena do tří věkových kategorií, kde horní hranice činí 26 let. Základní výměra se pohybuje v rozmezí 500 – 700 Kč za měsíc podle věku dítěte. Pokud si jeden z rodičů v předchozím čtvrtletí vydělal minimálně částku 3 410 Kč jako zaměstnanec nebo OSVČ, přísluší mu zvýšená výměra přídavku na dítě, která činí 300 Kč navíc na každé dítě.

Základní výměra přídavků na děti

Věk dítěte

Přídavky na děti 2020

Přídavky na děti 2019

Přídavky na děti 2018

Přídavky na děti 2017

0–6 let 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč
6–15 let 610 Kč 610 Kč 610 Kč 610 Kč
15–26 let 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč

Výše přídavků na děti při zvýšené výměře

 • Dítě ve věku 0–6 let: 800 Kč
 • Dítě ve věku 6–15 let: 910 Kč
 • Dítě ve věku 15–26 let: 1 000 Kč

Žádost o přídavky na děti

Přídavky na děti jsou posuzovány za uplynulé čtvrtletí, můžete o ně tedy zažádat až zpětně. Žádost o přídavek na dítě podáváte na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Na úřadě musí každý člen rodiny, který měl za poslední tři měsíce nějaké příjmy (otec, matka či dítě, které si přivydělává při studiu), předložit doklad o výši čtvrtletních příjmů.

Kdy chodí přídavky na děti

Žádost o přídavky podáváte pouze jednou, nicméně každé tři měsíce dokládáte své příjmy. Přídavky se vyplácejí v termínu stanoveném Úřadem práce, nejpozději však do konce následujícího měsíce ode dne podání žádosti.

Přídavky na děti v Německu

I v sousedních státech s vyššími příjmy mají rodiny s nízkým příjmem nárok na přídavky na děti. V Německu se v tomto případě setkáte s pojmem Kindergeld. Na rozdíl od České republiky zde mají nárok na příspěvky pouze děti do věku 25 let. V Německu se výše příspěvku odvíjí od toho, kolik dětí je v rodině. Výše přídavku jsou následující:

 • 1 dítě: 204 €
 • 2 děti: 408 €
 • 3 děti: 618 €
 • 4 děti: 853 €

Máte nárok na přídavky na děti v Německu jako český občan?

Spousta lidí z České republiky odchází do Německa za lepším platem. Pokud k nim patříte, jistě vás zajímá, zda máte při práci v Německu také nárok na přídavky na děti. Přestože nemusíte mít německé občanství, abyste o přídavky mohli zažádat, musíte splňovat některou z níže uvedených podmínek:

 • Máte nahlášený pobyt v Německu.
 • Máte bydliště mimo Německo, ale jste v Německu registrován jako plátce daně bez omezení.

K podání žádosti o Kindergeld potřebujete především získat identifikační daňové číslo. V případě nahlášení pobytu vám bude přiděleno automaticky. Pokud v Německu pracujete a pobyt nahlášený nemáte, musíte si o identifikační daňové číslo zažádat.

Ohodnoťte tento článek!