Přímá adopce je řešením, jak získat dítě ihned po porodu. Biologickou matku si však musíte najít sami

přímá adopce

K přímé adopci zpravidla přistupují sociálně slabší matky, které chtějí pro své nenarozené dítě najít náhradní rodinu ihned po porodu bez toho, aniž by jej musely umístit do kojeneckého ústavu. Přímá adopce však v České republice nepodléhá legislativě, tudíž je její zprostředkování nezákonné a přistoupit k ní mohou pouze rodiny, které se znají nebo se samy seznámí. Zajímá vás, jaký je postup?

Čím je přímá adopce specifická?

Přímá adopce se na rozdíl od klasické adopce, neboli osvojení, vyznačuje tím, že biologičtí rodiče svěřují své dítě do péče přímo osvojitelům, aniž by jej museli umístit do kojeneckého ústavu. Zde totiž skončí každoročně zhruba patnáct set nechtěných dětí.

Zatímco v ostatních zemích je tento typ adopce zcela běžný, Česká republika se jej rozhodla nezprostředkovávat a vyňala jej ze své kompetence ustanovením § 20 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V České republice přímou adopci proto podporuje Fond ohrožených dětí (FOD).

K přímé adopci zpravidla přistupují ženy, které otěhotněly neplánovaně, nechtějí jít na potrat a o dítě se z nějakého důvodu nemohou postarat. Nejčastěji se tedy jedná o sociálně slabší ženy, jejichž zájmem je zajistit dítěti lepší budoucnost tím, že svěří svého potomka rodinám, které samy děti mít nemohou namísto toho, aby dítě skončilo v dětském domově.

Co je potřeba k přímé adopci?

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí mohou k přímé adopci přistoupit pouze rodiny, tedy biologičtí a adoptivní rodiče (či jeden z rodičů), které se znají navzájem nebo se samy seznámí. Zprostředkování přímé adopce totiž není ze zákona možné.

Zajistit předání dítěte adoptivní rodině přímou adopcí nemůže učinit ani osoba pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Právě i z tohoto důvodu mnoho nastávajících matek přistupuje k inzerci v internetových diskuzích. V současné době není tedy nic neobvyklého poptávat dítě prostřednictvím přímé adopce přes inzerát.

Jak probíhá přímá adopce miminka?

V případě, že se tedy nastávající matka domluví na přímé adopci s náhradní rodinou, dochází k sepsání protokolu o předání dítěte do předadopční péče, zpravidla ve Fondu ohrožených dětí. Biologičtí rodiče se zde mohou setkat s náhradní rodinou pro své dítě, ale není to nutností. Pokud by se rodiny nechtěly setkat osobně a chtěly zůstat v anonymitě (např. v seznámení se přes inzerát), je možné sepsání protokolu a předání miminka přes pracovníka FOD.

Následně je potřeba provést právní osvojení dítěte, jež musí schválit soud a ke kterému je možné přistoupit nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předadopční péče. Bohužel vzhledem k legislativě, která nemá přímou adopci ve své kompetenci, nemají adoptivní rodiče nárok na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou dovolenou.

Jaké jsou podmínky pro osvojení dítěte přímo z porodnice?

V případě osvojení dítěte z porodnice je potřeba mít podepsaný souhlas biologických rodičů dítěte, případně jen biologické matky. Ten může ovšem podepsat nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Podle § 823, odst. 1 nového občanského zákoníku může být se souhlasem budoucího osvojitele (adoptivního rodiče) možné dát dítě do náhradní péče ihned poté, co je souhlas biologických rodičů podepsán.

Náhradní rodiče si tak mohou odnést dítě přímo z porodnice, nicméně jsou zároveň povinni o adopci informovat OSPOD. Následně musí o přímém osvojení dítěte rozhodnout soud, který provádí kontrolu o vhodnosti adoptivní rodiny. Pokud si biologická matka nepřeje být součástí soudního procesu, může z něj být vyřazena a proces proběhne v anonymitě. V takovém případě je nutné pouze podepsat souhlas s osvojením i zbavením se rodičovské zodpovědnosti.

Kontrola soudem probíhá se zřetelem na:

  • Osobnost a zdravotní stav osvojitelů
  • Sociální prostředí osvojitelů, zejména bydlení
  • Etnické a náboženské prostřední osvojitelů
  • Zdravotní stav dítěte a sociální prostředí, ze kterého pochází
  • Dobu, po kterou bylo dítě u osvojitelů

Pozor na nezákonné jednání

Jak již bylo zmíněno výše, přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí nechystá změnu v legislativě, je v případě přímé adopce vždy nutné informovat odbory sociální péče. Pokud by rodina, která dítě adoptuje, tuto skutečnost neoznámila, hrozí jí pokuta ve výši padesát tisíc korun.

Zprostředkování přímé adopce je rovněž nezákonné a hrozí za něj pokuta až dvě stě tisíc korun. V neposlední řadě je nutné zmínit, že přímá adopce nemůže být zpeněžena, neboť by se jednalo o trestní čin (kupčení s dítětem), jež může být postihován odnětím svobody na tři až deset let.

Zdroje: bezplatnapravniporadna.cz, fod.cz, lidovky.cz, idnes.cz

Ohodnoťte tento článek!