Profesor Svačina znovu v čele ČLS JEP

Martin Svačina

Sjezd delegátů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zvolil nové vedení. Předsedou se na další 4 roky stal opět prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přední český internista, diabetolog a obezitolog.

Delegáty sjezdu pozdravil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vyjádřil zájem o pokračování úzké spolupráci s ČLS JEP při odborných a koncepčních otázkách systému zdravotní péče a vzdělávání lékařů a sester i zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel. Sjezd odsouhlasil vznik nových odborných společností, takže přibyly např. Česká společnost hospicové péče, Společnost psychosomatické medicíny, Česká společnost terapie ruky aj. ČLS JEP je tak se svými 120 odbornými společnostmi, 37 spolky lékařů a asi 36.500 členy největším dobrovolným sdružením lékařů a zdravotníků v ČR s dlouholetou tradicí a vysokou prestiží nejen doma, ale i v zahraničí.

Ohodnoťte tento článek!