Průzkum: Většina Čech nechce platit za návštěvu lékaře ani recept

Výrazná většina lidí v Česku nadále odmítá poplatek u lékaře a za recept v lékárně, snížení počtu lůžek v nemocnicích a úbytek specializovaných pracovišť. Vzrostl souhlas s příplatkem na stravu a lůžko v nemocnici a postupně se zvyšuje podpora dělení zdravotní péče na standardní a placenou nadstandardní. Většina lidí ale stále příplatek na stravu ani placený nadstandard nechce. Vyplývá to z prosincového průzkumu, jehož výsledky poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

V průzkumu se lidé vyjadřovali také k možnosti rušení oddělení v okresních nemocnicích, placení za návštěvu specialisty bez doporučení od praktického lékaře, zvýšení doplatků u dražších léků nebo většího zdanění potravin s vysokým obsahem cukru. „Obecně lze říci, že postoj občanů k předloženým opatřením je převážně negativní a odmítavý. Výjimku tvoří položka ´zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny´, kde míra souhlasu a nesouhlasu jsou vyrovnané,“ uvedlo CVVM.

Téměř vyrovnaná je podpora pro zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám, například kuřákům, alkoholikům a lidem s výraznou nadváhou. Pro se vyjádřilo 43 procent, proti 51 procent lidí.

Ve srovnáni s prosincem 2018 se názory veřejnosti na poplatky a další možná opatření ve zdravotnictví téměř nezměnily. Pouze souhlas s příplatkem na stravu a lůžko v nemocnici se zvýšil z 32 na 37 procent. Postupný je nárůst podpory pro dělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní. Z 29 procent v roce 2011 stoupla na 43 procent loni v prosinci. Proti se vyjádřila polovina lidí.

Nově zařazená položka zjišťující souhlas se zrušením oddělení v okresních nemocnicích a specializovaných center v krajských nemocnicích získala podporu jen 15 procent dotázaných, uvedli autoři průzkumu. Proti je 76 procent. S poplatkem u lékaře nesouhlasí 83 procent lidí, platbu za recept v lékárně odmítá 65 procent, návštěvu u specialisty bez doporučení nechtějí hradit dvě třetiny a proti placení za stravu a lůžko v nemocnici je 60 procent.

Se snížením počtu lůžek v nemocnicích nesouhlasí 88 procent lidí a více zdanit sladké potraviny odmítá 65 procent dotázaných. Snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť nemá podporu 79 procent, stejný podíl lidí v Česku nechce více si připlácet na léky v závislosti na jejich ceně.

CVVM se v průzkumu od 30. listopadu do 11. prosince dotazovalo 1034 lidí ve věku od 15 let. Otázky směřovaly na opatření ve zdravotnictví, která platila v minulosti a byla zrušena, na nyní platná opatření a také na možnosti, které se objevují v debatě o stavu zdravotní péče.

Průzkum: Většina Čech nechce platit za návštěvu lékaře ani recept
Ohodnoťte tento článek!
1.5 (30%) 2 hlas/ů