První dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity

Každé 4. dítě v České republice trpí nadváhou a každé 7. obezitou, závažným chronickým onemocněním majícím negativní vliv na celkové zdraví dítěte po celý jeho život. Bohužel vzhledem k již nastalým nevratným metabolickým změnám není obezita zcela vyléčitelná, ale lze ji účinně předcházet. Medasol ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou v Říčanech otevírá první dětskou ambulanci, která se výlučně zabývá prevencí a léčbou dětské obezity a léčí nejen dítě samotné, ale spolupracuje s jeho celou rodinou, neboť klíčem úspěchu je nastavení správných stravovacích návyků, které pomohou dětem a jejich rodinám dělat správná rozhodnutí vedoucí ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu.

Nadváha a obezita zabíjí v současné době více lidí než podvýživa. Obezita se stala jednou z největších výzev veřejného zdraví 21. století. Statistiky uvádějí, že ve světě trpí více než 2 miliardy dospělých obezitou a 340 milionů dětí je obézních, nebo mají nadváhu.

Olivova dětská léčebna o.p.s. v Říčanech byla založena v roce 1896 manželi Aloisem a Luisou Olivovými s cílem poskytovat dětem zdravotní a sociální služby. V současné době poskytuje léčebně-rehabilitační a následnou péči dětem se zaměřením na léčbu a prevenci onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Nově otevřenou ambulanci vede přední odborník na léčbu a prevenci dětské obezity MUDr. Zlatko Marinov z FN Motol. „Již více než 10 let používáme originální léčebný program, který pomohl více než 2000 dětských pacientů. Náš program je zaměřen na 5 základních pilířů: jídlo, pití, pohyb, spánek a rodina,“ uvedl MUDr. Marinov. „Vytvořili jsme nejen originální postup vedoucí k účinné optimalizaci a snížení váhy, ale především program, který vede k dlouhodobému udržení výsledků. Léčíme jak pacienta, tak ale zejména jeho celou rodinu, která nastavuje principy antiobezitogenního prostředí. Náš přístup není o tom doporučit pouze dietu. Klíčem úspěchu je nastavení správných stravovacích návyků, které pomohou dětem a jejich rodinám dělat rozhodnutí vedoucí ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu,“ uvádí dále Marinov.

Dle potřeby lze dětské pacienty zařadit i na intenzivní 5 týdenní léčebný pobyt, který je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče.

V současné době neexistuje v ČR síť ambulancí zabývající se péčí o dětské pacienty s nadváhou nebo obezitou. A to i přesto, že počet těchto pacientů roste a potřebují dlouhodobou a specializovanou péči. Ani situace s odborníky na dětskou obezitu, není příznivá a jejich počet zůstává stále velmi nízký.

První dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity
Ohodnoťte tento článek!
4.3 (86.67%) 3 hlas/ů