Psychické poruchy jsou druhou nejčastější příčinou invalidity

Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhou nejčastější příčinou vyplácení invalidních důchodů v Česku. Loni se na jejich vyplácení podílely 25 procenty s počtem 103.235 případů. Za posledních devět let je to nárůst o sedm procent, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení. Prvenství ve vyplácení invalidních důchodů drží nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně s podílem 27 procent.

Podle psychiatra Jiřího Rabocha narostl mezi lety 2007 až 2017 počet duševních poruch v průměru o 13 procent. Například deprese u žen se v četnosti dostaly ze 17. místa v roce 1990 na 11. místo v roce 2017.

Mezi roky 2010 a 2019 vzrostl podle ČSSZ počet invalidních důchodů z důvodu duševní choroby nebo poruchy chování o 17.025 případů. Největší nárůsty zaznamenalo Česko u lidí ve věku mezi 40 až 64 lety.

Více důchodů je z těchto příčin vypláceno ženám. Zatímco v populaci do 40 let jsou k psychickým poruchám odolnější ženy, po překonání čtyřicítky naopak ve statistikách převažují invalidní důchody pro ně. Nejčastějšími příčinami jsou dlouhodobý stres, nedostatek spánku, nedostatek tmy ve městech nebo vyhoření. Nějaká podoba duševní poruchy postihne během života téměř každého druhého člověka.

Pravděpodobnost výskytu psychických poruch se zvyšuje stejně jako u civilizačních chorob, jako je cukrovka a obezita. Mění se ale vnímání rizikovosti nemocí u pojišťoven. „Statistiky z posledních deseti až patnácti let dokládají, že například některá onkologická onemocnění vykazují lepší výsledky v léčení a možnost návratu do normálního života,“ uvedla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Psychické obtíže a poruchy chování jsou naopak označovány za hlavní zátěž lidstva 21. století.

Například v Rakousku se už psychická onemocnění a poruchy chování vyšvihly do čela příčin invalidních důchodů a loni měly podíl přes 37 procent, uvedla Svobodová. Klient s přiznanou invaliditou třetího stupně a uzavřeným připojištěním invalidity má podle ní nárok na pojistné plnění u všech diagnóz duševních nemocí a poruch chování. Vyloučeny jsou jen příčiny z užívání alkoholu nebo jiných návykových látek. Pojistná částka činí až šest milionů Kč.

U invalidity prvního a druhého stupně plní UNIQA z připojištění u organických duševních poruch, například Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, úzkostné poruchy nebo poruchy osobnosti.

Duševní poruchy kryje i pojištění invalidity od Generali České pojišťovny. „U duševních poruch plníme organické duševní poruchy, jako je například Alzheimerova choroba, schizofrenie‚ poruchy s bludy a podobně,“ uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Ohodnoťte tento článek!