Přejít na obsah

Zdravotnictví a medicína

Mgr. Markéta Mikšová

Redakce Mgr. Markéta Mikšová

Šéfredaktorka Zdravotnických novin

Již několik let se starám o to, aby do sebe jednotlivá kolečka redakce Zdravotnických novin zapadala bez zbytečného skřípění. Zodpovídám za to, abyste svůj oblíbený týdeník (jednou za 14 dní spolu s odbornou přílohou Lékařské listy) dostávali do schránek v podobě, na niž jste zvyklí, a na úrovni, kterou očekáváte. Aby vám přinášel potřebné informace o dění na scéně českého zdravotnictví i za hranicemi, o nových léčivých přípravcích, výsledky klinických studií a zprávy z kongresů, aby vás seznamoval se zajímavými osobnostmi v oblasti medicíny a nabízel pestrou paletu názorů zdravotníků a dalších odborníků ve zdravotnictví. Nezapomeňte si rovněž kliknout na www.zdn.cz.