Nelze připustit, aby ministr svými věrnými ovládl VZP

S místopředsedou zdravotně-sociálního výboru PS Milanem Cabrnochem (ODS) o parametrech systému pojištění


 

ZdN: Součástí nedávno zamítnuté novely zákona o veřejném zdravotním pojištění bylo kromě změny v kategorizaci léčiv už jenom další prodloužení doby platnosti zákona. Další, často kritizované pasáže zůstaly beze změny. Jak si to vysvětlujete?

M. Cabrnoch: Podstatou novely bylo prodloužení platnosti zákona na neurčito. Pasáže týkající se léčiv byly do návrhu zařazeny jen proto, že shodou okolností byly zrovna dokončeny, což mohu jako předseda kategorizační komise potvrdit. Škoda, že se taková užitečná změna ocitla v novele společně s naprosto nepřijatelným prodloužením platnosti zákona. Několik let je jasné, že platnost zákona skončí, a ministerstvo předložilo návrh opět ji prodloužit, aniž by proběhla jakákoliv diskuse. Dokud byla sociální demokracie v opozici, důrazně možnost dalšího prodloužení kritizovala a trvala na koncepčním vyřešení. Vzpomeňme rovněž na sliby ČSSD, že po jejím nástupu k moci bude následovat smršť nových zákonů, že je všechno připraveno. Opak je pravdou, vláda nemá připraveno nic, neumí nebo nechce formulovat nový zákon, a proto navrhla prodloužit starý. Ukázalo se, že to je pro většinu poslanců nepřijatelné.

ZdN: Jak by si ODS představovala definitivní podobu zákona?

M. Cabrnoch: Ministerstvo ještě v době, kdy jsem byl ředitelem příslušného odboru, předložilo sněmovně návrh zákona o pojištění. V prvním čtení byl zamítnut, ale stále ještě je dostupný v parlamentu, je i na internetu. Faktem zůstává, že jednak od té doby uběhly více než dva roky, jednak to byla novela předkládaná koaliční vládou, obsahovala tedy známky kompromisu. Na ODS v současné době není řada, aby předkládala zákon. Nicméně pokud by k tomu mělo dojít, navrhovali bychom znění sice v některých detailech pozměněné, ale strukturou podobné zmíněnému návrhu. ODS nemá formálně přijatý materiál, ale stínový ministr Miroslav Macek a zdravotní komise strany o tomto téma- tu diskutují a v dohledné době s nějakým materiálem koncepčního charakteru přijdeme. Nebude to ale paragrafové znění zákona, to není naším úkolem. Jedním z důležitých bodů by měly být stejné podmínky pro všechny pojišťovny. Ty by měly fungovat podle jednoho zákona na základě stejných pravidel. Důraz klademe i na principy výběru pojistného, přerozdělování, úhrady péče, navazování smluv.

ZdN: Jaké navrhujete zásady pro výběr pojistného a jeho přerozdělování?

M. Cabrnoch: Nechci zacházet do konkrétních detailů, to jsou náměty pro odbornou diskusi. Podstatné je, že dřív než bude návrh předložen parlamentu, musí být prodiskutován odborně i politicky. Nelze si představovat, že vláda přijde s něčím, co nikdy nikdo nečetl, a bude čekat, že poslanci návrh buď slepě podpoří, nebo že jej svými pozměňovacími návrhy dopracují či dokonce úplně přepracují. To je nepřijatelný přístup, jaký si můžeme dovolit u nějakého jednoduchého tématu, ale ne u tak komplexní problematiky, jakou je veřejné zdravotní pojištění.

ZdN: Jaké jsou před námi možnosti poté, co byl návrh zákona ve sněmovně zamítnut?

M. Cabrnoch: Zákon platí do konce roku. Zamítavý postoj poslanců byl zcela jasně deklarován jako tlak na vládu, aby vypracovala a v dostatečném časovém předstihu předložila novou komplexní úpravu zdravotní-ho pojištění. Nesouhlasím s názorem, že na to není čas. Když může ministerstvo neustále vyměňovat pracovníky a pracovní tý-my, musí si najít čas i na to, aby vypra-covalo koncepční návrh. Jestliže to nedokáže, je třeba vyměnit úředníky, vyměnit tým a uložit tento úkol někomu, kdo ho zvládne. Chceme, aby koncepční řešení bylo co nejdříve k dispozici pro veřejnou diskusi a aby byl na jejím základě návrh předložen do parlamentu ještě v tomto roce. Pokud to vláda nedokáže, je tady další možnost. Parlament by poukázal na neschopnost ministerstva takový návrh zákona předložit a přijal by prodloužení platnosti zákona o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vláda nebo někdo jiný, kdo to dokáže, předložil koncepční řešení. Ale opakuji, na ministerstvu leží komplexní návrh zákona, leží i v parlamentu. Který-koliv odborník se k němu může vrátit, změnit to, co se nelíbí jemu nebo nevy-hovuje volebnímu programu jeho strany, zákon předložit veřejné diskusi a potom do parlamentu.

ZdN: Jak hodnotíte situaci ve VZP?

M. Cabrnoch: Jako velmi nervózní. Ministr velmi často obměňuje zástupce státu ve správní radě, což lze hodnotit jako přípravu na pokus ovládnout VZP prostřednictvím loajálního ředitele. To pokládám za naprosto nepřijatelné a alarmující. Rázně se proti tomu budeme stavět. Není možné připustit, aby ministr prostřednictvím svých věrných ve správní radě VZP ovládl.

ZdN: Existuje hodně kritiků liberalizace zdravotnictví na začátku devadesátých let, ale s nelibostí je vnímán i důraz na kontrolu v posledním období. Kde byste viděl ideální mezipolohu?

M. Cabrnoch: Tendence všechno kontrolovat z ministerstva je evidentní. To ale není překvapení, protože ČSSD takové postupy slibovala. Ministr David jenom trochu neobratně a konfliktně tento program naplňuje. Proti dohledu z centra ne-lze nic namítat, ale prvořadé jsou normy chování. Měly by být nastaveny tak, aby motivovaly všechny subjekty k takovému chování, které by bylo pro systém prospěšné. Pak bychom nemuseli desítkami kontrol nutit například nemocnice, aby se chovaly ekonomicky.

MUDr. Milan Cabrnoch

Ohodnoťte tento článek!